Flera personer lyssnar på talare

Innovationsprocessen

Aktörerna på Yesbox erbjuder en värdedriven och agil innovationsprocess som innehåller allt från tidigt idéarbete till storskalig spridning. Processen har tydliga strukturer och arbetsformer och det finns plats för utvärdering, lärande och prioritering. Under resans gång kan satsningar ändra riktning eller sållas bort och de som finns kvar ökar i medvetet risktagande. Processen är kort och insatserna varierar utifrån förutsättningar och behov.

Experter på att leda

Yesbox aktörer är experter på att leda kreativa utvecklings- eller innovationsprocesser i projektgrupper, företag och organisationer. Vi vänder utmaningar till möjligheter och utbildar även personer som själva ska leda processer mot nya innovativa lösningar.

Våra aktörer
Rådgivning två personer på Yesbox i gamlestaden
Personer skriver på bord i möte

Innovation ställer krav

En utvecklings- eller innovationsprocess ställer höga krav på personen som leder den. På Yesbox hjälper vi dig att möta dessa krav. Våra aktörer har tillsammans med forskare på Göteborgs Universitet skapat metoder och verktyg som är anpassade för den här typen av processer och projekt.

Våra tjänster för innovationsledning

Några av våra uppdragsgivare

Yesbox aktörer har en lång och bred erfarenhet av att leda och driva innovationsprocesser inom olika verksamhetstyper, områden och branscher. Här är några av de företag och organisationer vi har hjälpt.

  • Förvaltnings AB Framtiden 
  • Socialförvaltningarna i Göteborg 
  • Bolagsverket 
  • Västra Götalandsregionen 
  • Göteborgs Stad - Innovationsplattformen för hållbara attraktiva städer
  • Göteborgs kommun 
  • Halmstad kommun 
  • Visma SPCA 
  • Skogsstyrelsen 
  • Fastighetsägarna i Gamlestaden