Person checkar in vid reception

Tjänster för innovationsledning

Hos Yesbox får ni konkreta verktyg för att kunna driva utvecklings- och innovationsprojekt framåt. Vi arbetar med agilt ledarskap, dialog, perspektivbyten och interaktivitet. Yesbox aktörer har tillsammans med forskare på Göteborgs Universitet skapat metoder som är kvalitetssäkrade och anpassade för den här typen av processer och projekt.

Två personer på scen under inspelning i studio

Innovationsledning och facilitering

Vi stödjer och leder kreativa utvecklingsprocesser och vänder utmaningar till möjligheter. Vi utbildar också personer som själva ska leda processer mot nya innovativa lösningar

En person som står upp och flera som sitter ner i studio

Kunskap och kompetens

Vi erbjuder utbildning inom hållbar utveckling, entreprenörskap och innovation samt hållbara affärsmodeller. Här får ni verktyg och metoder för att kunna utveckla, skala upp och sprida värdeskapande idéer och koncept. Målet är ökad kreativitet samt förståelse och kunskap om hållbara affärsmodeller. 

Människor i Yesboxs lounge

Nätverk och processer

Vi har modeller för samarbete mellan entreprenörer, innovatörer, offentlig sektor, startups och storföretag. Vi har också kvalitetssäkrade processer, metoder, verktyg, spelregler och nätverk som hjälper till att driva innovationsarbete framåt. Målet är fördjupning, bildning och innovation.

Tre personer sitter i gradäng på Yesbox

Kultur och samverkan

Vi hjälper er att skapa en kultur som underlättar samverkan mellan olika kunskapsområden. Vi erbjuder träning av entreprenöriella förmågor hos ledare och team där målet är att uppmuntra nyfikenhet, kreativitet, ambition och risktagande. 

Foto utifrån på två personer i samtal

Infrastruktur och kreativa krockar

Vi erbjuder fysiska och digitala verktyg och miljöer som både möjliggör och uppmuntrar till kreativa krockar. Målet är att nya idéer och lösningar på problem skapas i möten mellan människor med olika kunskap och från olika delar av samhället.

 • Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån och riskkapital möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

 • Business Region Göteborg förmedlar kunskap och kontakter, och vi hjälper entreprenörer och innovatörer göra sina affärsidéer till verklighet. Bland annat erbjuder vi en rad av kostnadsfria tjänster till dig, som bor runt om i Göteborgsregionen, som är nyfiken på eller vill starta eget företag.

 • Starta hållbara företag tillsammans! Coompanion ger er kostnadsfri rådgivning där ni kan få hjälp med allt från affärsidé och företagsform till hållbarhetsfokus och marknadsföring. Allt som rör kooperativt och socialt entreprenörskap! Vi hjälper även företag som vill samverka, till exempel genom att dela lokal eller ta fram ett gemensamt erbjudande till kund.

 •  

  Drivhuset är experter på konceptutveckling, idéutveckling och processer för att utveckla nya hållbara lösningar genom våra forskningsbaserade metoder LOOPA och TOOKIG. Vi erbjuder vägledning, utbildning, workshops och innovationsledning och vi tillhandahåller konkreta verktyg metoder som stöttar människor, organisationer och företag att bli framgångsrika i en snabbrörlig värld.

   

 • Ekocentrum erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade oberoende miljö- och hållbarhetsutbildningar. Vi är en helt fristående, oberoende och partipolitiskt obunden stiftelse som startade 1993 för att bidra till en hållbar utveckling. Välkommen till oss när du vill komma vidare i hållbarhetsarbetet!

  Ekocentrum är utfärdare av Miljödiplom, ett förenklat miljöledningssystem där verksamheter får bättre koll på sin verksamhets miljöpåverkan och möjligheter för utveckling. Ekocentrum har dessutom lagt till ytterligare fokus på ökad cirkulär ekonomi och livscykelperspektiv.

Laptop på köksö

TOOKIG - att leda i osäkerhet

En utvecklings- eller innovationsprocess ställer stora krav på ledaren. De senaste åren har verksamheter anpassat sitt arbetssätt genom att införa agila metoder, men trots det är det många projekt som misslyckas. Lär dig lyckas genom att lära dig leda i Drivhusets ledarskapsutbildning TOOKIG - att leda i osäkerhet.

Mer om TOOKIG

Några av våra uppdragsgivare

Yesbox aktörer har en lång och bred erfarenhet av att leda och driva innovationsprocesser inom olika verksamhetstyper, områden och branscher. Här är några av de företag och organisationer vi har hjälpt.

 • Förvaltnings AB Framtiden 
 • Socialförvaltningarna i Göteborg 
 • Bolagsverket 
 • Västra Götalandsregionen 
 • Göteborgs Stad - Innovationsplattformen för hållbara attraktiva städer
 • Göteborgs kommun 
 • Halmstad kommun 
 • Visma SPCA 
 • Skogsstyrelsen 
 • Fastighetsägarna i Gamlestaden