Globala målen kuber på bord
Bildtext till hero.

Vad är hållbart entreprenörskap?

Har du tänkt på varför du väljer att starta företag? Det blir allt vanligare att affärsidéer skapas utifrån entreprenörernas värderingar och viljan att förändra världen till det bättre, snarare än att enbart tjäna pengar. Många sätter upp uttalade hållbarhetsmål som också blir en del av företagets varumärke. 

Hållbarhet handlar ytterst om att på ett så klokt sätt som möjligt ta tillvara de resurser och tillgångar vi har. Att vi minimerar den negativa och maximerar den positiva påverkan vi har inom hållbarhetens alla tre dimensioner - socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

 

Varför ska vi driva hållbara företag? 

Hållbarhet är inte bara en rädda-planeten-fråga utan också en affärskritisk fråga. Att över lång tid skapa nytta för andra har också potential att göra företaget mer livskraftigt.

Att ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv i sin affär och sina erbjudanden kan vara det som avgör att man faktiskt blir vald av kunderna  Det är en konkurrensfördel, men se till att leva som ni lär! 

Ta chansen att bidra till en mer hållbar värld genom ditt företagande! Din affärsidé kan till exempel minska påverkan på miljön, skapa social hållbarhet eller jämna ut ekonomiska orättvisor. 

 

Vad är socialt företagande? 

Sociala företag drivs av att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Det kan vara allt från startups till aktörer inom den ideella sektorn, men gemensamt är att de bidrar till ett inkluderande och hållbart samhälle.  

Kännetecken för sociala företag: 

  • deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta 
  • de mäter sina resultat i samhällsnyttiga mål 
  • det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten 

Läs mer om socialt företagande hos Tillväxtverket

Vi hjälper er att bli mer hållbara!

På Yesbox hjälper vi företag att förverkliga samhällsnyttiga idéer och verka på ett mer hållbart sätt. 

Hitta rådgivare inom hållbart entreprenörskap

Hitta mallar och verktyg

Två personer i möte
utställning om cirkulär ekonomi

Upptäck hållbarhet i unik utställning

Mitt emot Yesbox hittar du Ekocentrums miljö- och hållbarhetsutställning! Här kan du utforska de Globala målen, upptäcka nya verktyg som hjälper er att bli mer hållbara och se hur andra företag har gjort.

Upptäck utställningen
Människor i samtal på scen

Skapa en plan!

På Coompanions webbplats StartaHållbart.se kan entreprenörer utforska de Globala målen och skapa en plan för att bidra till att lösa samhällsutmaningar.

Till StartaHållbart.se
Globala målen

Globala målen – hur kan ni bidra?

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Fram till 2030 ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Hur kan ni bidra till något av de 17 målen med er affärsidé?

Läs mer om Globala målen