Hoppa till huvudinnehåll
Innovations­ledning

Innovation är en förutsättning för att skapa nya affärsmöjligheter. Med hjälp av Yesbox får du kraft att driva utveckling som gör skillnad på riktigt.

Arbeta strategiskt med innovation

Sverige och världen står inför en mängd komplexa utmaningar. De ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som Agenda 2030 pekar ut kräver stora förändringar och ny kunskap i hela samhället. Entreprenörskap är en stark drivkraft för innovation, men för att företag ska fortsätta vara relevanta i framtiden behöver de arbeta strategiskt och strukturerat. Därför behövs innovationsledning.

Ingen aktör har kunskap och resurser att på egen hand leverera de lösningar som behövs för att världen ska bli hållbar. Näringslivets och den offentliga sektorns förmåga att samverka med andra delar av samhället för att tänka nytt är helt avgörande. Yesbox erbjuder en arena där människor med olika kunskap och bakgrund möts för att driva utveckling och möta dagens och framtidens utmaningar.

Person tittar ut på spårvagn från Yesbox
På Yesbox kan du lära dig att:
  • leda och driva innovationsprocesser
  • följa med i plötsliga förändringar i omgivningen
  • dra nytta av entreprenörskapet som drivkraft

Vadå innovation?

I takt med den ökade globaliseringen har en stor del av världens tillverkning flyttat till länder med lägre lönekostnader. Svenska företag behöver därför konkurrera med högre kvalitet och utvecklade produkter. Att skapa nya värden i form av produkter, tjänster och processer ställer höga krav på nya kompetenser hos både organisation och ledning. Förmågan att kontinuerligt vara innovativ är helt enkelt central för företags överlevnad och tillväxt.

Människor i möte

Behöver ni hjälp er med era innovationsprojekt?

Våra aktörer har stor erfarenhet av att driva utvecklings- och innovationsprojekt och hjälper er att ta nästa steg. Läs mer om hur respektive aktör kan hjälpa dig.
Almi logo

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån och riskkapital möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

Kontakta oss för rådgivning
Business Region Göteborg logo

Business Region Göteborg förmedlar kunskap och kontakter, och vi hjälper entreprenörer och innovatörer göra sina affärsidéer till verklighet. Bland annat erbjuder vi en rad av kostnadsfria tjänster till dig, som bor runt om i Göteborgsregionen, som är nyfiken på eller vill starta eget företag.

Kontakta oss för rådgivning
CSR Västsverige logo

CSR Västsverige är Sveriges största, sektoröverskridande nätverk för samhällsansvar och hållbar utveckling. Genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät stärker vi våra medlemmars förutsättningar att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete. Vi är även en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi. CSR Västsveriges vision är en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

Kontakta oss för rådgivning
Coompanion logo

Starta hållbara företag tillsammans! Coompanion ger er kostnadsfri rådgivning där ni kan få hjälp med allt från affärsidé och företagsform till hållbarhetsfokus och marknadsföring.

Kontakta oss för rådgivning
Drivhuset logo

Drivhuset är experter på konceptutveckling, idéutveckling och processer för att utveckla nya hållbara lösningar genom våra forskningsbaserade metoder LOOPA och TOOKIG. Vi erbjuder vägledning, utbildning, workshops och innovationsledning och vi tillhandahåller konkreta verktyg metoder som stöttar människor, organisationer och företag att bli framgångsrika i en snabbrörlig värld.

Kontakta oss för rådgivning
Ekocentrum logotyp

Ekocentrum erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade oberoende miljö- och hållbarhetsutbildningar. Vi är en helt fristående, oberoende och partipolitiskt obunden stiftelse som startade 1993 för att bidra till en hållbar utveckling. Välkommen till oss när du vill komma vidare i hållbarhetsarbetet!

Ekocentrum är utfärdare av Miljödiplom, ett förenklat miljöledningssystem där verksamheter får bättre koll på sin verksamhets miljöpåverkan och möjligheter för utveckling. Ekocentrum har dessutom lagt till ytterligare fokus på ökad cirkulär ekonomi och livscykelperspektiv.

Kontakta oss för rådgivning
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/hllbarhetshjulet/56248266-working-towards-a-deadline-can-be-tricky-business-shot.jpg
EVENEMANG

Hållbarhetshjulet - Start 14 november

Läs mer och anmäl dig här
Visa cookie-information