Två personer i rådgivningsmöte framför fönster
Rådgivning på Yesbox Göteborg

Boka rådgivningsmöte

På Yesbox hjälper vi dig att ta nästa steg. Oavsett om du har en idé som du funderar på att utveckla, eller om du har drivit företag i några år och vill ta ditt företagande till nästa nivå. Nedan kan du boka möte med rådgivare på Business Region Göteborg, CoompanionDrivhuset och Nyföretagarcentrum direkt i deras kalendrar eller kontakta någon av de andra rådgivarna för mötesbokning.

 • Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån och riskkapital möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

 • Business Region Göteborg förmedlar kunskap och kontakter, och vi hjälper entreprenörer och innovatörer göra sina affärsidéer till verklighet. Bland annat erbjuder vi en rad av kostnadsfria tjänster till dig, som bor runt om i Göteborgsregionen, som är nyfiken på eller vill starta eget företag.

 • I CSR Västsverige möts nära 300 företag, organisationer och föreningar för att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. Hos oss får du rådgivning och stöttning för att sätta igång eller ta ditt hållbarhetsarbete till nästa nivå. I medlemskapet ingår även kompetenshöjande utbildningar och kurser, inspirerande omvärldsbevakning, exklusiva medlemsträffar och andra medlemsförmåner.

  ~ 300 medlemsorganisationer
  + 100 000 anställda
  + 30 medlemsaktiviteter per år

 • Connects uppdrag är att förkorta entreprenörers väg till framgång. Ibland handlar det om företag som behöver resa kapital. Då gör vi dem 100% redo för att träffa investerare genom vårt unika program Språngbrädan. Det kan också vara företag som behöver strategisk hjälp för att kunna ta nästa steg och växa på riktigt. Vi matchar helt enkelt företag med rätt kompetens och kontakter för att de ska växa snabbare och bättre.

 • Starta hållbara företag tillsammans! Coompanion ger er kostnadsfri rådgivning där ni kan få hjälp med allt från affärsidé och företagsform till hållbarhetsfokus och marknadsföring. Allt som rör kooperativt och socialt entreprenörskap! Vi hjälper även företag som vill samverka, till exempel genom att dela lokal eller ta fram ett gemensamt erbjudande till kund.

 •  

  Drivhuset är experter på konceptutveckling, idéutveckling och processer för att utveckla nya hållbara lösningar genom våra forskningsbaserade metoder LOOPA och TOOKIG. Vi erbjuder vägledning, utbildning, workshops och innovationsledning och vi tillhandahåller konkreta verktyg metoder som stöttar människor, organisationer och företag att bli framgångsrika i en snabbrörlig värld.

   

 • Ekocentrum erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade oberoende miljö- och hållbarhetsutbildningar. Vi är en helt fristående, oberoende och partipolitiskt obunden stiftelse som startade 1993 för att bidra till en hållbar utveckling. Välkommen till oss när du vill komma vidare i hållbarhetsarbetet!

  Ekocentrum är utfärdare av Miljödiplom, ett förenklat miljöledningssystem där verksamheter får bättre koll på sin verksamhets miljöpåverkan och möjligheter för utveckling. Ekocentrum har dessutom lagt till ytterligare fokus på ökad cirkulär ekonomi och livscykelperspektiv.

 • Framtidsfrön är en ideell, icke vinstdrivande förening som arbetar med att utbilda och inspirera pedagoger i sitt arbete med entreprenörskap i undervisningen samt utveckla det entreprenöriella förhållningssättet inom förskola och grundskolan F-9.

 • Mikrofonden Väst erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland. Bistår även med hjälp vid crowdfunding-initiativ.

 • NyföretagarCentrum Göteborgsregionen ger dig som funderar på att starta eget företag, eller redan har startat, kostnadsfri rådgivning. Vi har erfarna och oberoende rådgivare som själva är företagare som du kan bolla din idé med. Vi samarbetar också med ett nätverk av partners inom olika specialistområden som är viktiga för nyföretagare.

 • Support Group Network är en icke-vinstdrivande organisation som driver behovsbaserade projekt som bidrar till bättre integration. Vi fungerar som ett paraply som samlar olika enskilda insatser som syftar till att stödja utrikesfödda att självorganisera och integrera i samhället. Via ÖDE-projektet vänder vi oss till entreprenörer med utländsk bakgrund som är på väg att starta eller redan driver ett företag.

 • Ung Företagsamhet arbetar för att unga i Göteborgsregionen ska se och förstå sin företagsamhet genom att utbilda i entreprenörskap.

 • Venture Cup är tävlingen för morgondagens entreprenörer som kopplar ihop experter från näringslivet med framtidens entreprenörer och erbjuder en process för alla som bär på en idé. Venture Cup erbjuder inspiration, utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget nätverk. Venture Cup grundades 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet och Innovationsbron. Venture Cup stöds av Sveriges alla stora universitet och drivs i partnerskap med den privata och offentliga sektorn. Sedan starten 1998 har mer än 15 000 affärsidéer tävlat och cirka 30 procent av idéerna har blivit affärer.

 • WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är ett av världens främsta hållbarhetspriser som belönar och uppmärksammar banbrytande lösningar på de mest kritiska utmaningar världen står inför idag.

Två personer som går och pratar

Frågor och funderingar?

Har du några frågor eller funderingar kring rådgivning eller Yesbox är du välkommen att skicka dina frågor till oss. Maila till kontakt@yesboxgoteborg.se