Miljoner att söka för innovativa idéer

Miljoner att söka för innovativa idéer

Nu lanserar Coompanion innovationscheckar från Vinnova! Totalt är det 10,6 miljoner kronor som ska delas ut till små och medelstora företag. Varje företag kan söka upp till 100.000 kronor.

Vi vänder oss främst till kooperativa företag och impact-företag med fokus på hållbarhet. Ni kan vara en ekonomisk förening eller ett aktiebolag.

Pengarna ska användas till att köpa in extern expertkompetens. Det kan exempelvis handla om att verifiera och validera kommersiella och tekniska förutsättningar eller att få tillgång till labb och testbäddar av olika slag. Det finns också möjlighet att använda medlen för att utarbeta en strategi för hantering av immateriella tillgångar med koppling till företagets innovation.

Hur söker vi?

Ni gör en intresseanmälan på Coompanions webbplats genom att svara på ett antal frågor om er idé och ert företag. Sedan får ni kontakt med en innovationscoach i just er region, som kommer att hjälpa er genom ansökan.

Coompanion ger självklart kostnadsfri rådgivning om ni behöver förändra er idé för att bättre passa kraven för innovationscheckarna.

Påbörja er ansökan här!
 

Har ni några frågor?

Kontakta Coompanion Göteborgsregionen för att få veta mer om innovationscheckarna och hur ni ansöker.