Tangentbord med hjärta
Foto: Mostphotos

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för yesboxgoteborg.se Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på yesboxgoteborg.se

Vad är digital tillgänglighet?
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Tillgänglighetsredogörelse
Yesbox är ansvarig för yesboxgoteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Översättning
Vill du översätta vår webbplats till ett annat språk så använd din webbläsares inbyggda översättningsverktyg eller Google Translate.  

Hur tillgänglig är yesboxgoteborg.se?
Den här versionen av yesboxgoteborg.se har vissa brister inom tillgänglighet. Ny tillgänglighetsanpassad webbplats släpps under 2021.

Så har vi testat tillgängligheten
Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades september 2020.

Lämna dina synpunkter till Yesbox (via Business Region Göteborg) 
Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på yesboxgoteborg.se

Kontakta tillsynsmyndigheten
Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Läs mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
WCAG 2.1 nivå AA