”Utan Business Region Göteborg hade det inte rullat på så bra”

På fyra år har bemanningsföretaget Assistamus vuxit från tre till 30 anställda. Redan i starten förstod vd:n Henrik Lundquist att han skulle behöva hjälp under resans gång. Under flera år har Business Region Göteborg genom olika initiativ stöttat företaget.

Henrik Lundquist startade Assistamus AB 2014. Då var det ett bolag som stöttat kunder inom förändringsledning, krisledning och bemanningsoptimering. 2018 ändrades inriktningen och Assistamus skulle nu både utföra egna uppdrag och hyra ut bemanning inom bygg, lager och logistik samt fastighetsservice.

– Jag har alltid jobbat med att på olika sätt utveckla personal så det kändes naturlig att ge mig på en sådan utmaning. För att kunna garantera en bra ”produkt” jobbar vi med ett aktivt ledarskap även när vi hyr ut personal och har en ständig chefsnärvaro ihop med kund. Det gör att våra medarbetare känner en tillhörighet till oss i moderbolaget även under uthyrning, säger Henrik Lundquist, vd på Assistamus.

Han tog kontakt med Business Region Göteborg för första gången i samband med förändringen 2018.

– Jag startade bolaget och körde på och kände sedan när det började ta fart att jag kanske borde gå någon utbildning eller liknande, säger han.Workshopserie ledde till framgång

Han fick först hjälp genom Business Region Göteborgs tillväxtprogram. Programmet vänder sig till ledare för små och medelstora företag i Göteborgsregionen och erbjuder en personlig företagsrådgivare samt tillgång till seminarier, workshops, nätverk och mötesplatser.

– När man är ett litet företag är det alltid trevligt att få ett nätverk. Men framför allt är det värdefullt att få stöd från personer som kan ge en ”second opinion”. Jag kanske tror att något jag har tänkt göra är jättebra, men för en utomstående är det obegripligt. Då är det bra att kunna få den inputen.Genom sin rådgivare Charlotta Johansson fick Henrik också tips om workshopserien Företag365 och gick den under sensommaren 2018. Den syftar till att ge en helhetsförståelse kring sambanden mellan affärsmodell, marknadsföring, ekonomi och försäljning.


– En del var nytt men mycket var sådant som jag kanske hade hört förut. Däremot fick jag andra vinklar på det och fick träffa andra företagare. Det är oerhört värdefullt. Företag365 har bidragit till att Assistamus har rullat på så pass bra.

– Henrik är en ambitiös entreprenör med mycket kunskap och hjärtat på rätta stället, menar Charlotta Johansson. Han har även förstått vikten av att ta in extern kompetens och att nätverka för att bygga sitt bolag starkt från början.Nätverk har gett stöd

Som en del av tillväxtprogrammet har Henrik Lundquist också deltagit i en del seminarier.

– Man väljer ju själv hur mycket man vill engagera sig och jag har bland annat varit med på ett konjunkturseminarium. Det var väldigt intressant. När man jobbar så nära verksamheten som jag gör är det lätt att man tappar framåtblicken. Då är det bra att få till sig allt sådant som händer runt omkring och att spana in i framtiden.Henrik Lundquist har även deltagit i tillväxtprogrammets vd-nätverk där fokus ligger på diskussioner, erfarenhetsutbyte och teoripåfyllnad.

– Man kan bli lite ensam som vd och nätverket är ett sätt att knyta till sig kontakter. Där finns personer som är i samma situation och man kan resonera ihop och prata ledarskap. Om man ska lyckas som företagare är det oerhört viktigt med nätverk – att det finns personer omkring en som kan ge stöd och som kan hjälpa till att lösa problem.


 

Öppnat upp för nya synsätt

Det aktiva och nära ledarskapet har alltid legat Henrik Lundquist varmt om hjärtat, men han förklarar att det också behöver föras vidare ut i organisationen.

­– Därför ska nu en av våra teamledare också utnyttja Business Region Göteborgs stöd och delta i ett av chefsnätverken.

Genom alla års deltagande i Business Region Göteborgs olika initiativ har Henrik Lundquist vidgat sitt tankesätt.

– Jag har prioriterat saker som jag nog inte hade gjort annars. Det är lätt att hamna i det dagliga bruset och tappa horisonten – alltså visionen och vart vi är på väg. Genom Business Region Göteborg har jag fått hjälp med att blicka utåt så att man inte bara kör på och upptäcker för sent att omgivningen har dragit ifrån, säger han.

Henriks tre tips för att hantera snabb tillväxt:

1. Ligg steget före så att du inte helt plötsligt har en organisation eller ett system som inte klarar av tillväxten. Se över stödfunktioner och förenkla processer så att du klarar av att gå upp i tempo utan att dra på dig mer kostnader.

2. Smalna av och var inte för spretig i ditt erbjudande. Då tappar du i kvalitet. Våga tacka nej till kunder och uppdrag, men våga också tacka ja till nya typer av jobb som utvecklar ditt företag och kunderbjudande.

3. Var lyhörd för vad dina kunder, men också dina medarbetare, har för input. Var beredd på att anpassa och utveckla din verksamhet utifrån det.