Aspektra vill bidra till ett solidariskt samhälle

Oscar Isidorsson

Det sociala företaget Vägen ut! Aspektra vill vara den naturliga länken mellan autism och arbete. Företaget återvinner it-utrustning och ger unga vuxna en möjlighet att arbetsträna på sina egna villkor.

Många personer med funktionsvariationer står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt vill de allra flesta ha ett jobb för att kunna göra sina egna val i livet. Det är bakgrunden till Vägen ut! Aspektra, som reparerar återvunna datorer och annan it-utrustning som sedan säljs vidare med målsättningen att bidra till en cirkulär ekonomi. Aspektra är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) och erbjuder arbetsträning samt anställer unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat.

– Vi vill ta tillvara kompetensen hos alla de skarpa och intelligenta individer som finns i den här gruppen. De har ofta förmågan att tänka logiskt och har omfattande kunskap inom it, säger Oscar Isidorsson, verksamhetsledare på Aspektra.

Han har själv en teknisk bakgrund, bland annat som anställd på Google, och har även arbetat på lägerverksamhet för just ungdomar med autism och adhd.

– Jag brinner för att bidra till ett mer solidariskt och inkluderande samhälle. Det är en motivation för mig att se hur vi kan få människor som aldrig tidigare haft ett jobb att växa. Man blir både imponerad och inspirerad, säger Oscar och berättar att han nyligen har anställt en person som började arbetsträna på Aspektra för ett år sedan.

På företaget arbetstränar det just nu sex personer. Här får alla börja i sin egen takt i en lugn arbetsmiljö och ett schema läggs upp utifrån varje individs behov.

– Det jag är mest stolt över är att vi från grunden har byggt upp ett digitalt arbetsträningssystem med tydlig struktur och där deltagarna har tillgång till schema, information och checklistor för dagens uppgifter. Målet hos oss är att bli anställningsbar och att gå från att vara bidragstagare till företagare, berättar Oscar.

Aspektra är en del av Vägen ut!-kooperativen, som är Sveriges största franchisekedja för sociala företag. Företaget startade 2021 med projektstöd från Allmänna arvsfonden och drivs som en ekonomisk förening utan några aktieägare eller vinstutdelning. 

– Varenda krona vi får i vinst går rätt in i verksamheten igen för att vi ska kunna anställa så många som möjligt. Visionen är att växa och öppna upp fler Aspektra-kontor i resten av landet. Behovet av den här typen av arbetsträningsplatser är stort, säger Oscar.

För att kunna öka vinsten är företaget beroende av donationer av begagnad it-utrustning. Här har Oscar fått utnyttja sitt befintliga nätverk och även jobba på att hitta nya. Bland annat har han gått med i GBG Co-ops, ett nätverk startat av Coompanion, och han har varit på flera av deras möten och workshops för entreprenörer.

– Det har varit väldigt bra att ha externa personer som ställer frågor och som lite tvingar en att tänka till varför man gör som man gör. Att få möjlighet att bolla idéer, lyfta sina funderingar och berätta om sina farhågor har varit värdefullt. Det blir ju en win-win, samtidigt som du ger andra feedback blir du själv inspirerad och får med dig bra saker som hjälper dig att utveckla din egen verksamhet.

Oscars tre tips till entreprenörer som vill göra gott:

Konkretisera. Tvinga dig själv att konkretisera din affärsidé.

Nätverka. Kontakta och prata med de sociala företag som redan finns i Göteborgsområdet.

Hitta finansiering. Sök projektmedel för att starta din idé, till exempel från Allmänna arvsfonden.