Hoppa till huvudinnehåll

Fokus på personalen har hjälpt Scionova att växa

12 januari 2023
Teknikkonsultbolaget Scionova har vuxit rejält under de senaste åren. En av framgångsfaktorerna är att de har personalen i fokus. En annan att de lyft blicken och börjat jobba mer strategiskt. För att sätta sina långsiktiga mål fick företaget hjälp av Business Region Göteborg.

<p style="margin-top:12px"><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Scionova utvecklar och levererar uppkopplade produkter och tj&auml;nster till allt fr&aring;n bilindustrin till v&aring;ra smarta hem. De har ocks&aring; specialiserade konsulter som sitter p&aring; plats hos kunder. 2017 bestod f&ouml;retaget av 12 personer och i dag &auml;r de 40.</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Henrik Sj&ouml;str&ouml;m &auml;r vd och b&ouml;rjade jobba p&aring; Scionova 2014. I samma veva gick f&ouml;retaget ocks&aring; med i Business Region G&ouml;teborgs tillv&auml;xtprogram. H&auml;r har de bland annat hittat coacher och n&auml;tverk samt m&ouml;jlighet att g&aring; kurser i allt fr&aring;n ekonomistyrning till ledarskap.</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:times new roman,times"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&ndash;&nbsp;Vi har f&ouml;rs&ouml;kt vara med p&aring; s&aring; mycket vi bara kan.</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222"> Business Region G&ouml;teborg &auml;r bra p&aring; att f&ouml;rmedla kontakter och har varit en stor nytta f&ouml;r oss. Just nu f&aring;r jag till exempel ett bollplank i form av en vd-coach och ett vd-n&auml;tverk. Det &auml;r sk&ouml;nt att ha n&aring;gon att bolla med och att h&ouml;ra hur andra har l&ouml;st saker, s&auml;ger Henrik Sj&ouml;str&ouml;m.</span></span></span></span></span></span></p>

<h2><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">Fick hj&auml;lp med att s&auml;tta m&aring;l</span></span></strong></span></span></span></h2>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Att Scionova har haft samma kontaktperson, Charlotta Johansson, hos Business Region G&ouml;teborg under hela resan har varit en stor f&ouml;rdel.</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&ndash; Charlotta har varit v&auml;ldigt bra och bryr sig verkligen om bolaget. Eftersom hon har varit med oss hela v&auml;gen k&auml;nner hon oss v&auml;l och kan l&auml;ttare se och f&ouml;rst&aring; vad vi har f&ouml;r behov.</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Ett s&aring;dant behov var till exempel att s&auml;tta en ordentlig strategi. Efter flera &aring;r med fullt fokus p&aring; att v&auml;xa och bli fler beh&ouml;vde Scionova lyfta blicken och titta p&aring; den st&ouml;rre bilden &ndash; att hitta sitt varf&ouml;r.</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:times new roman,times"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&ndash; </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">De som grundade f&ouml;retaget &auml;r ingenj&ouml;rer och ingen av oss hade n&aring;gon st&ouml;rre erfarenhet som bolagsbyggare. </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">D&auml;rf&ouml;r beh&ouml;vde vi hj&auml;lp med att f&aring; ordning p&aring; organisationen och att s&auml;tta v&aring;ra l&aring;ngsiktiga m&aring;l. </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">N&auml;r man &auml;ven sitter som utf&ouml;rare blir det sv&aring;rt att sj&auml;lv komma fram till m&aring;len. Att vi hade en extern person som st&ouml;d var d&auml;rf&ouml;r j&auml;ttev&auml;rdefullt, menar Henrik.</span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:times new roman,times"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&ndash; </span></span><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#242424">Scionova &auml;r en fantastisk sparringpartner, vetgiriga, vill l&auml;ra sig nytt och redo att implementera. Henrik och teamet har alltid varit intresserade av att utvecklas och v&auml;xa, det &auml;r v&auml;ldigt roligt att f&ouml;lja Scionovas resa, s&auml;ger f&ouml;retagsr&aring;dgivaren Charlotta Johansson.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<h2><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Utmaning att vara ensam</span></span></strong></span></span></span></h2>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:times new roman,times"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Efter strategiarbetet, som de gjorde f&ouml;r fem &aring;r sedan, har f&ouml;retaget &auml;ven gjort en omorganisation och tillsatt en ledningsgrupp. De har &auml;ven anst&auml;llt personer p&aring; flera viktiga positioner &ndash; en f&ouml;rs&auml;ljningschef, </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">en leveransansvarig f&ouml;r inhouse-projekt samt en person med ansvar f&ouml;r kultur, employer branding och talent branding.</span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&ndash; Det var en utmaning de f&ouml;rsta &aring;ren, n&auml;r jag var ensam och fick g&ouml;ra mycket sj&auml;lv. Jag blev en bromskloss n&auml;r jag inte hann med allt. Nu n&auml;r vi har f&aring;tt in mer folk kan vi ge tid och kraft &aring;t alla omr&aring;den samtidigt.</span></span></span></span></span></p>

<h2><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Personalen viktig pusselbit</span></span></strong></span></span></span></h2>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:times new roman,times"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">F&ouml;rutom organisationen, har personalen och kulturen varit viktiga pusselbitar f&ouml;r det v&auml;xande f&ouml;retaget.</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222"> En utmaning f&ouml;r m&aring;nga konsultf&ouml;retag &auml;r att lyckas skapa en vi-k&auml;nsla och f&aring; medarbetarna att k&auml;nna tillh&ouml;righet med f&ouml;retaget d&auml;r man &auml;r anst&auml;lld. Scionova &auml;r inget undantag, men de f&ouml;rs&ouml;ker bland annat se till att ha flera av sina konsulter hos samma kund. De har &auml;ven skapat en inhouse-verksamhet d&auml;r de anst&auml;llda f&aring;r m&ouml;jlighet att jobba tillsammans.</span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">&ndash; Det &auml;r tack vare arbetet med v&aring;r kultur som vi har kunnat v&auml;xa s&aring; mycket. V&aring;rt v&auml;rde ligger ju helt hos v&aring;ra anst&auml;llda. Vi vill f&aring; till en milj&ouml; d&auml;r folk vill jobba och k&auml;nner sig v&auml;lkomna. Det &auml;r en av v&aring;ra stora USP:ar och ett s&auml;tt f&ouml;r oss att sticka ut j&auml;mf&ouml;rt med andra konsultf&ouml;retag. Vi f&ouml;rs&ouml;ker agera som ett litet bolag s&aring; l&auml;nge vi bara kan, vi &auml;r transparenta och tar snabba beslut. De anst&auml;llda har stor p&aring;verkan, b&aring;de p&aring; vad de sj&auml;lva vill g&ouml;ra och hur bolagets riktning ska se ut.</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Hur ser m&aring;let ut fram&aring;t?</span></span></strong></span></span></span></p>

<p><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">&ndash;&nbsp; Vi ser en &aring;rlig tillv&auml;xttakt p&aring; cirka 20 procent. Vi planerar ocks&aring; f&ouml;r att ta oss in p&aring; ett nytt omr&aring;de, vilket det &auml;r vet vi inte riktigt &auml;n. Men vi ska investera i kompetens och tid samt v&auml;xa organiskt med vinst. Vi vill kunna g&ouml;ra fler saker &auml;n vi hinner i dag.</span></span></span></span></span></p>

<p></p>

<p><em><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">Henriks tips f&ouml;r att f&aring; till en bra arbetsplats:</span></span></strong></span></span></span></em></p>

<ul>
<li style="margin-left: 8px; font-size: 12pt; background: white; font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><em><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:times new roman,times"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">L&aring;t rekryteringsprocessen ta tid. Det &auml;r viktigt att hitta r&auml;tt medarbetare, b&aring;de kulturm&auml;ssigt och kompetensm&auml;ssigt.</span></span></span></span></span></span></em></li>
<li style="margin-left: 8px; font-size: 12pt; background: white; font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><em><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:times new roman,times"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">Skapa en flexibel arbetsplats. Man ska sj&auml;lv kunna ha kontroll &ouml;ver sitt jobb och sin vardag.</span></span></span></span></span></span></em></li>
<li style="margin-left: 8px; font-size: 12pt; background: white; font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><em><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:times new roman,times"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">L&aring;t de anst&auml;llda f&aring; arbeta med det de &auml;r b&auml;st p&aring; och tycker &auml;r roligt.</span></span></span></span></span></span></em></li>
<li style="margin-left: 8px; font-size: 12pt; background: white; font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><em><span><span style="font-size:12pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:times new roman,times"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222">Se till att ha m&aring;nga kulturb&auml;rare p&aring; f&ouml;retaget.</span></span></span></span></span></span></em></li>
</ul>

<p style="background:white; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12pt; margin-left:8px"><span><a href="https://www.businessregiongoteborg.se/foretagande/foretagande/business-… mer om v&aring;rt tillv&auml;xtprogram och hur du som ledare av ett litet eller medelstort f&ouml;retag i G&ouml;teborgsregionen kan jobba smartare och mer strategiskt</a></span></p>

Kalender

We regularly offer knowledge-raising and inspiring seminars and workshops where you get the opportunity to develop as an entrepreneur. Take the chance to learn something new, keep an eye on our calendar.

Se alla envemang
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/BC_Yesbox/SKV-Starta-aktiebolag_EventBanner-BRG-Business-Center.jpg

Starta och driva aktiebolag (AB)

Online via Teams
14 februari, 13:00
Business Region Göteborg
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/BC_Yesbox/SKV-Starta-aktiebolag_EventBanner-BRG-Business-Center.jpg

Starta och driva aktiebolag (AB)

Online via Teams
14 februari, 13:00
Circula® workshop hero image

Circula® workshop i Göteborg

Yesbox
23 februari, 13:00
Foto: Business Region Göteborg

Företag365 - Start 16 mars

YESBOX
16 mars, 09:00
Business Region Göteborg
Visa cookie-information