Spadtag för en smartare och renare industri

Unik lösning i stort samarbetsprojekt: Återanvändning av vatten för kyla och värme ger värden för staden, näringslivet och miljön

Renat avloppsvatten, så kallat tekniskt vatten, från Göteborgs invånare används i en unik innovation för att kyla i produktionsprocessen för framtida elbilsbatterier. Genom ett samarbete mellan Gryaab, Göteborg Energi, Kretslopp & vatten skapas en hållbar framtidslösning. Tillsammans har de skapat en energieffektiv och hållbar lösning som även minskar miljöpåverkan för Novo Energys gigafabrik för elbilsbatterier. Att använda tekniskt vatten i den här skalan är helt unikt i Skandinavien!  

-Både skalan och tempot är unikt för ett projekt av den här storleken, säger Jonny Karlsson på Annebergs Bygg och anläggning, entreprenören som bygger tillsammans med Kretslopp och vatten.   

Tillverkningen av elbilsbatterier är en mycket energikrävande process som genererar stora energiflöden och mycket värme. En av de stora utmaningarna för detta projekt var att skapa en energieffektiv kyllösning.  

Två ledningar, tur och retur, om vardera 6 km stålrör med betong på insidan som till huvuddel, 5 km, går ovan markytan kommer leda 1200 liter vatten i sekunden mellan Novo Energys fabrik och Gryaab. 

Värme in - värme ut, en vinst för fler parter 

Lösningen bygger på att använda renat avloppsvatten från Göteborgs invånare som pumpas från Gryaab till Novo via Göteborg Energis fjärrvärmenät och som utvinner värmen ur vattnet som tillförs fjärrvärmenätet. Därefter pumpas det nu kalla ”tekniska vattnet” vidare i de 6 km långa ledningarna för att kyla batterifabriken. I kylprocessen i batterifabriken värms vattnet åter, till cirka 30 grader, och pumpas i en returledning till Göteborg Energi och växlas i fjärrvärmesystemet för att utvinna värmeenergin ytterligare en gång. På så sätt kan man utnyttja värmen en gång till för att värma bostäder och kontor innan det renade vattnet till sist släpps ut i havet. 

Framtida nytta inom fler områden 

- Det kommer att bli ett tappställe, en så kallad vattenkiosk, någonstans på ledningarna så att vi ska kunna ha nytta av det tekniska vattnet på fler sätt, säger Projektledaren Marie-Christine Karlsson på Kretslopp och vatten.  

Det nya systemet som byggs innebär att vattnet används flera gånger och sparar mycket el jämfört med traditionell kylning av anläggningar. Projektet kommer även att minska miljöpåverkan genom att ledningarna i större delen av sträckan kommer att ligga ovan mark, vilket minskar behovet av schaktmassor och minskar påverkan på mark som i flera lägen kan vara förorenad.  

Batterifabriken - flödesschema tekniskt vatten

------------------

Novo:s nya gigafabrik för elbilsbatterier planerar att starta sin produktion 2026 på Hisingen i Göteborg, och vid full kapacitet kommer den att producera batterier för 500 000 elbilar årligen. Novo Energy samägs av Volvo och Northvolt.