Så blev hållbarhetsarbetet enklare att greppa för HTE Produktion

Erika Backgård & Lars Helgesson, HTE Produktion

– Det var en ögonöppnare som bekräftade att vi är på rätt väg med vårt hållbarhetsarbete, och gav oss rätt verktyg för att jobba vidare. Det säger Lars Helgesson på HTE Produktion efter att ha medverkat på Business Region Göteborgs workshopserie Hållbarhetshjulet.

HTE Produktion levererar tjänster inom mark- och anläggningsarbeten, drift och underhåll av grönytor, markservice, betongrenovering och tätskiktslösningar. 1974 grundades det västsvenska bolaget som då gick under namnet HTE Garden, men fick nytt namn 2016 och 2020 anslöt sig tolv nya delägare. Sedan dess har tillväxten varit kraftig – från 16 miljoner i omsättning till drygt 400.

Efter ett tips genom Business Region Göteborgs Tillväxtprogram beslöt sig Lars Helgesson och Erika Backgård, delägare respektive HR-ansvarig på HTE Produktion, att gå workshopserien Hållbarhetshjulet för att få hjälp med att strukturera upp sitt hållbarhetsarbete.

Rätt verktyg för att jobba vidare

– Hållbarhetsarbetet är väldigt aktuellt och viktigt för oss. Det som har varit vår utmaning är att förstå hur mycket bra saker vi faktiskt redan gör. Något som blev väldigt tydligt när vi gick Hållbarhetshjulet. Vi insåg att det vi behöver göra är att stoppa in arbetet i en struktur för att komma vidare på ett enkelt och hanterbart sätt, säger Erika Backgård.

Business Region Göteborg håller i workshopserien, Hållbarhetshjulet, för små och medelstora företag som vill jobba strategiskt med hållbarhet för att öka sin affärsnytta. Under tre träffar kan företagare utbyta erfarenheter med varandra och får även en individuell rådgivning med förslag på insatser för just sin verksamhet.

– Det var en ögonöppnare som gav oss bekräftelse på att vi är på rätt väg, och att hållbarhetsarbete inte är så tungt och svårt att greppa som vi trodde. Det visade sig att vi redan hade gjort mycket av det som togs upp, men att vi bara inte fått ned det på papper. Nu fick vi med oss de rätta verktygen för det, säger Lars Helgesson.

Stort fokus på personalen

På HTE Produktion har man sedan länge lagt mycket krut på den sociala delen i hållbarhetsarbetet och satsat på personalen. Trots att bolaget har vuxit mycket på kort tid håller de fortfarande väldigt hårt på företagskulturen.

– Vår värdegrund är viktig för oss, den står för långsiktighet, ödmjukhet, ärlighet, medmänsklighet, glädje och flit. Det är vår grundstomme som genomsyrar allt vi gör. Vi tror på att ha egen personal, att vi ska utbilda och behålla kompetensen för att skapa en arbetsmiljö som är säker och trygg och där folk trivs. Det är självklart för oss, säger Erika Backgård och fortsätter:

 Men vi behöver också metoder för att hela tiden förbättra det, att sätta tydligare delmål och följa upp dem genom att göra mätningar. De konkreta verktygen för det fick vi med oss från Hållbarhetshjulet.

Eftersom HTE Produktion bygger mark och anläggning för bostäder lägger de också fokus på det hållbara samhällsbyggandet.

– Vi vill bygga med hållbara råvaror och bra kvalitet som håller långsiktigt. Vi jobbar också aktivt med hållbar produktion under byggfasen, och har till exempel bytt till miljövänligare HVO-bränsle och köper in elverktyg när maskiner byts ut, säger Lars Helgesson.

Fördelar att gå två

Under Hållbarhetshjulet jobbar alla deltagare med sina egna bolag och det är alltid två personer från samma företag som medverkar för att underlätta det efterföljande hållbarhetsarbetet.

– Det var faktiskt väldigt bra att vi var två som gick. Då hade vi någon att diskutera och bolla med efteråt, säger Lars Helgesson.

– Ja, det får också en annan tyngd ut i verksamheten när det är två som driver arbetet i stället för att en person ska göra det ensam, fyller Erika Backgård i.

Hur kommer ni nu att jobba vidare med hållbarhetsarbetet?

– För vår vd och styrelse har vi precis presenterat de lärdomar och verktyg som vi har tagit med oss. Under kursen gjorde vi en analysövning om vad vi tycker och tänker kring hållbarhet, som vi till hösten kommer att genomföra med ledningsgruppen och sedan tillämpa i vårt affärsledningssystem. Det får bli vår grund, som vi sedan kommer att ta med i alla målplaner och som lägger basen till hållbarhetsrapporten.

🔵 Läs mer om Hållbarhetshjulet

📅 Nästa start 11 maj - Anmäl dig här