Härryda kommun har som mål att ha Sveriges bästa företagsklimat

Ett högt uppsatt mål men absolut ingen omöjlighet med tanke på att kommunen de senaste fyra åren hamnat bland topp tio.

Helena Nordström är företagslots i Härryda och berättar hur de jobbar med företagsklimatet i kommunen. 

– Vi har ett långsiktigt mål att ha Sveriges bästa företagsklimat, det är något vi arbetar för varje dag i kommunen. Vi har länge varit topp tio i rankingen och siktar på förstaplatsen men ännu viktigare är att vi ger våra företag i kommunen rätt förutsättningar för att bli framgångsrika säger Helena Nordström.

Härryda har länge prioriterat företagsklimatet och gör en rad insatser för att skapa bästa förutsättningar för de drygt 5000 företagen som verkar i kommunen. Ett exempel är företagsbesöksdagen som precis genomförst. Under dagen besöker politiker och tjänstemän 30 utvalda företag, allt från den lilla entreprenören till det stora exportföretaget. 

– Främst handlar det om att lyssna till våra företag, vilka utmaningar de har och hur vi kan bli bättre på att möta dessa. Det är minst lika värdefullt för våra styrande politiker och tjänstemän att lära sig om vilka företag och branscher vi har i kommunen och hur deras vardag ser ut säger Helena Nordström. 

Synpunkter som framkommer under företagsbesöken tar kommun och tjänstemän med sig och återkopplar löpande till respektive företag kring deras specifika frågor. Det ger också ett bra underlag i kommunens förbättringsarbete till företagen. 

Vad är företagen största utmaningar?

– Kompetensförsörjning. Och att hitta mark för att expandera sin verksamhet. Vi har många företag i kommunen som går väldigt bra vilket gör att de behöver mer personal med rätt kompetens. Markfrågan är mycket aktuell – vi planlägger för fullt men efterfrågan är långt mycket större än tillgången på mark säger Helena Nordström.

Företagsklimatet är en prioriterad fråga från politiken och kommunens högsta ledning och näringslivsenheten har en handlingsplan som årligen revideras.

Fredrik Olsson är näringslivschef i kommunen och nära kollega med Helena Nordström:

– Sveriges bästa företag finns i Härryda kommun och vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med målet att vara Sveriges bästa näringslivskommun. Ett stort engagemang från våra politiker, inte bara under en företagsbesöksdag, i vår vanliga vardag skapar förutsättningar för det arbetet avslutar Fredrik Olsson.

 

Driver du företag i Härryda och har frågor till kommunen? Kontakta: 

Helena Alterby Nordström, företagslots

031-724 87 76, helena.a.nordstrom@harryda.se

Fredrik Olsson, näringslivschef

031-724 63 06, fredrik.olsson@harryda.se

För företag i Härryda kommun