Göteborgsföretaget attraherar 750 miljoner och flyttar in i stadens växande hälsokluster

Pretzel Therapeutics är ett bioteknikföretag som i ett tidigt skede fångat intresse hos flera stora life science-investerare. En expansion i Göteborg är närstående, med flytt till ett nytt 700 kvm stort kontor och labb för att fortsätta att utveckla sin globala FoU-verksamhet. Företaget, som grundades av några av världens ledande vetenskapliga forskare inom mitokondriell biologi, lanserades i september med en första finansieringsrunda på 72,5 miljoner USD.

Idag är företaget etablerat i Göteborg och Boston, USA. Det svenska teamet flyttar in i den nya anläggningen i GoCo Health Innovation City, några hundra meter från ett av AstraZenecas tre globala FoU-center, under 2023. Där kommer företaget att fortsätta sin utveckling av banbrytande lösningar för behandling av sjukdomar relaterade till mitokondriell dysfunktion, både sällsynta genetiska sjukdomar och vanligare åldersrelaterade sjukdomar.

– Vår flytt till GoCo är en viktig milstolpe för Pretzel. Genom vår utökade närvaro kan vi fortsätta skala upp vår FoU-verksamhet, samtidigt som den moderna och välutrustade kontors- och labbanläggningen kommer att gynna oss vad gäller möjligheter att rekrytera samt bibehålla vetenskapliga talanger av världsklass. Vi ser fram emot att bygga och främja relationer och innovation i den spännande miljön som GoCo erbjuder, sa Baruch Harris, Chief Operating Officer på Pretzel Therapeutics, när investeringen tillkännagavs.

Uppbackad av investerare i världsklass

När företaget startade i september var finansieringen uppbackad av investerare i världsklass, ledd av ARCH Venture Partners och Mubadala Capital inklusive medinvesterarna HealthCap, Cambridge Innovation Capital, Cambridge Enterprise, Angelini Ventures, GV, Invus, Eir Ventures, GU Ventures samt Karolinska Institutet Holding.

Totalt tog bolaget in 72,5 miljoner USD, motsvarande nästan 750 miljoner kronor.

– Den enorma potentialen hos deras tekniska plattform bekräftas av investeringen. Det finns inte många göteborgska eller europeiska bioteknikföretag som lyckas attrahera så mycket kapital i ett så tidigt skede. Deras teknologi är inte bara innovativ utan har potential att vara banbrytande och marknadskapande, säger Iris Öhrn, investeringsrådgivare för life science på Business Region Göteborg.

– Pretzels medgrundare Paul Thurk, vd på ARCH Venture Partners, motiverades att skapa företaget utifrån vetskapen och övertygelsen om att det spjutspetsarbete som Pretzels vetenskapliga grundare utför hade stor terapeutisk potential. Tiden var mogen för ett företag som kunde utnyttja all mitokondriell biologi, inte bara en molekylär mekanism eller ett läkemedel, för att behandla sjukdomar, säger Jay Parrish, vd på Pretzel Therapeutics.

I uppskalningen av FoU-verksamheten i Göteborg kommer företaget att fokusera på att utveckla sin prekliniska forskning. Under de kommande åren kommer företaget att vara redo att gå in i kliniska prövningar med minst en av sina huvudkandidater.

– Forskargrupperna som leds av professor Maria Falkenberg och mig, har studerat mitokondriell biologi och de mekanismer som ligger bakom mitokondriell sjukdom i mer än 20 år. Att se vårt arbete översättas till precisionsterapier som kan förbättra människors liv är oerhört glädjande. Jag är också glad över att se de många unga forskare som vi har rekryterat till Pretzel, som nu får en chans att arbeta med erfarna experter från start-upsscenen i Boston. En bättre ”crash course” i läkemedelsutveckling och entreprenörskap är svår att hitta, säger Claes Gustafsson, professor i medicinsk biokemi vid Göteborgs universitet och medgrundare av Pretzel Therapeutics.

Starka band till Göteborg

GU Ventures i Göteborg var bland de första att investera i Pretzel Therapeutics. Den universitetsdrivna inkubatorn fokuserar på företag och innovativa idéer med kopplingar till Göteborgs universitet. Ungefär hälften av portföljbolagen finns inom life science-området och av dessa är hälften läkemedelsbolag. GU Ventures har varit involverat vid starten av innovativa och framgångsrika life science-företag som bland annat BICO (Cellink) och Surgical Science.

När det gäller Pretzel Therapeutics kom GU Ventures första gången i kontakt med professor Claes Gustafsson redan 2019.

Alla pusselbitar fanns där. Och vi visste att vi kanske hade fröet till vad som kan leda till nästa Göteborgsframgång inom life science framför oss, säger Klementina Österberg, vd på GU Ventures.

Den expertis som finns i Göteborg och regionens innovationsekosystem har spelat en viktig roll i Pretzels resa, förklarar Jay Parrish, vd på Pretzel Therapeutics.

Vi har dragit nytta av den höga talangtätheten i Göteborgsregionen, som underlättas av närvaron av ett ledande universitet, samt det växande ekosystemet inom life science i området. Ytterligare utveckling av närområdet inom forskning, immateriella rättigheter, infrastruktur, tjänster osv. kommer inte bara att gynna Pretzel utan alla andra bioteknikföretag som vill starta upp i regionen.

Iris Öhrn berättar att Göteborg är hem för spjutspetsforskning och att regionen har stor potential när det gäller kommersialisering.

När du tar en ledande forskningsinstitution, ett entreprenöriellt tänkesätt, ett välutvecklat innovationssystem, lokala investerare som är villiga att samarbeta plus ett projekt med globalt fokus från start och lägger i grytan, så har du receptet du behöver för att lyckas. Jag är säker på att vi kommer att få se nya 'Pretzels' i Göteborg framöver. Särskilt baserade på forskning relaterad till immunonkologi, avancerad terapi och systembiologi, som är områden där Göteborgsregionen redan utmärker sig, säger Iris Öhrn.

Kontakt: 

Iris Öhrn 

Etableringsrådgivare - Life Science 

Etablera och investera

 +46 31-367 61 30


iris.ohrn@businessregion.se