Framtidshubben – en unik satsning för att öka sysselsättningen i särskilt utsatta områden

Person skriver på det gula mötesbordet och en annan sitter bredvid och ler.

Göteborgs Stad har som mål att inte ha några särskilt utsatta områden. En grundläggande förutsättning för att nå detta mål är att fler invånare kan försörja sig själva genom anställning eller eget företagande. För att vara med och bidra till att fler kommer i arbete, studier eller startar eget företag startar nu Framtidenkoncernen sex Framtidshubbar i samarbete med Göteborgs Stadsmission, Göteborgs Stad och Business Region Göteborg.

Syftet är att utveckla en stark lokal närvaro i stadens särskilt utsatta områden och stötta invånarna att närma sig arbetsmarknaden. Det innebär att det kommer finnas en Framtidshubb i alla de sex områdena Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Frölunda.

Till Framtidshubben är alla välkomna som vill ha råd och stöd gällande arbete, studier och eget företagande. Arbetsmarknadskoordinatorer från Göteborgs Stadsmission finns på plats i hubbarna för rådgivning. Business Region Göteborg kommer stötta kring frågor som handlar om att starta eget genom våra Business Centers och genom Yesbox – Home of Entrepreneurs.

- För företag har Framtidshubbarna potential att bli en bra tillgång i arbetet med kompetensförsörjning. Alla företag som söker arbetskraft och/eller vill vara med och jobba för ökad inkludering på arbetsmarknaden är välkomna att höra av sig, säger Lena Sultanovic Magnusson, Processledare Hållbarhet på Business Region Göteborg.

Läs mer om Framtidshubbarna här.