Hoppa till huvudinnehåll

Det finns en dynamik i Göteborg, en stor öppenhet och vilja att samarbeta för en bättre stad för alla

21 april 2023
Det sa Ulrika Wallberg, vd på Estrella, efter morgonens stormöte inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Och det gick verkligen att ta på engagemanget i de 20 parallella samtalen som pågick om utmaningar och möjlighet för stadens näringslivsutveckling.   

Drygt 70 små- och medelstora företag, handplockade från Västsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna, var med och bidrog till många bra inspel till vad som behöver göras för att skapa bättre förutsättningar för företagandet i Göteborg. Företagen fick sällskapa av studenter, tjänstemän, politiker samt personer från universitetet, Unionen och LO, i de många härliga samtal som pågick.  

För det var verkligen samtalen som stod i centrum då närmare 200 personer, runt 24 bord, vände och vred på olika dilemman kopplat till de områden som man jobbar med inom programmet:

  • kompetensförsörjning
  • attraktionskraft
  • markberedskap
  • infrastruktur
  • företagsklimat
  • innovationskraft.  


Vad tyckte de som deltog?

– En spännande och rolig förmiddag.Jag lärde mig jättemycket och på kort tid hann vi diskutera konkreta förslag till åtgärder. Dessutom ledde flera möten till att jag redan bokat upp uppföljningssamtal, säger Kristina Reijare, vd på Parkeringsbolaget. 

Studenterna var välrepresenterade på mötet och hade många viktiga inspel, inte minst vad gäller bristen på studenbostäder. Klara Johansson, ordförande för Handelshögskolans Studenkår i Göteborg, deltog i både rundabords- och panelsamtal. 

Jag upplever att företagen, stadens representanter och politiker är ganska överens om vilka frågor som är viktiga, vad man vill göra och varför. Många upplever dock att kontakten mellan staden och företagen inte etableras förrän problemen har uppstått vilket gör att man ibland måste börja om från start eller göra om delar. Därav efterfrågades någon form av samlingspunkt eller mötesform där man löpande kan diskutera den här typen av frågor för att motverka detta. Stormötet är ett sätt men det behövs fler forum för en mer löpande samverkan. 

"Dessa samtal är ovärderliga för staden".

Pia Areblad är ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Detta var det fjärde mötet inom ramen för programmet. 

– Vi har försökt utveckla arbetet så att vi kommer mer och mer mot konkretion.Då jag lyssnade runt efter mötet verkar det som om diskussionerna gått mor mer konkreta förslag. Bryter vi inte ned arbetet i delar så når vi aldrig våra mål. Jag var även glad över att se hur många som valde att stanna kvar och samtala vidare i foajen efter stormötet. Dessa samtal är ovärderliga för staden.

Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg avslutade dagen med följande:

– När företag och studenter tar sin tid och lägger på de här samtalen, är det oerhört viktigt att vi tjänstemän och politiker, tar med oss det som framkommit hem och ser till att det kommer med i det fortsatta arbetet med nästa handlingsplan. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program?  

Kontakta Pia Areblad, programansvarig
031-367 61 48, pia.areblad@businessregion.se  
    
Stormötet är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.  
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

Kalender

Utöver rådgivning erbjuder våra aktörer utbildning och inspiration genom event, seminarier, workshops och kurser. Både på plats på Yesbox, men även digitalt. Se hela utbudet i kalendern. 

Se alla evenemang
IVA

Hur vill du utveckla entreprenörskap i skolan?

Yesbox - Home of Entrepreneurs, Gamlestadsvägen 4, Hus B13, Göteborg
1 juni, 09:00
YESBOX - Home of Entrepreneurs
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/BC_Yesbox/2023/230605_-_Visuell_identitet_for_det_lilla_foretaget.jpg

Visuell identitet för det lilla företaget

Online via Teams
7 juni, 13:00
Business Region Göteborg
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/BC_Yesbox/230614_-_Skapa_innehll_till_ditt_fretag.jpg

Skapa starkt innehåll till din marknadsföring

YESBOX
14 juni, 13:00
Business Region Göteborg
Go Creative! på Yesbox

Go Creative! Live music & entrepreneurship

Yesbox - Home of Entrepreneurs, Gamlestadsvägen 4, Hus B13, Göteborg
14 juni, 17:00
YESBOX - Home of Entrepreneurs
Visa cookie-information