Hoppa till huvudinnehåll

Cirkulära affärsmodeller har skapat gröna näringar i Göteborg

19 januari 2023
För att kunna bygga verkligt hållbara städer måste vi ha en hållbar matproduktion. Det är det bakomliggande syftet med projektet CAGN som nu avslutas. I projektet har man testat en ny affärsmodell för småskaliga grönsaksproducenter att hitta konsumenter i Göteborg – och även utforskat möjligheten för ett multifunktionellt växthus som använder restvärme från datacenters. ”Vi ser en stor potential för Göteborg inom cirkulära affärsmodeller och nu får vi titta på hur vi som stad kan bidra framöver till en grön hållbar stad”, säger Karin Ingelhag, projektledare på Business region Göteborg.

<p style="margin-bottom:11px;margin-top:12px">Cirkul&auml;ra aff&auml;rsmodeller inom gr&ouml;na n&auml;ringar (CAGN) &auml;r ett EU-finansierat projekt som p&aring;g&aring;tt under 2021 &ndash; 2022. Projektet har arbetat med att st&auml;rka gr&ouml;na n&auml;ringar och uppmuntra till en h&aring;llbar omst&auml;llning att &ouml;ka andelen lokalproducerad mat i G&ouml;teborgsregionen. Genom gr&ouml;na aff&auml;rsmodeller och innovationer kan staden komma att minska sin egen klimatp&aring;verkan samtidigt som vi bidrar med minskade utsl&auml;pp globalt.</p>

<h4 style="margin-bottom:8px; margin-top:16px">Tre delm&aring;l</h4>

<p style="margin-bottom:11px">Business Region G&ouml;teborg har som projektledare tillsammans med flera parter i staden ing&aring;tt i en projektgrupp som arbetat med tre delm&aring;l:</p>

<ol>
<li>St&auml;rka det cirkul&auml;ra fl&ouml;det och aff&auml;rskraften hos f&ouml;retag genom cirkul&auml;ra aff&auml;rsmodeller mellan producent och konsument.</li>
<li>Stimulera andra akt&ouml;rer att verka i ett cirkul&auml;rt aff&auml;rsfl&ouml;de</li>
<li>Utforska m&ouml;jligheten att tillhandah&aring;lla en plats f&ouml;r maten i den stadsn&auml;ra milj&ouml;n samt ett multifunktionellt v&auml;xthus.</li>
</ol>

<h4 style="margin-bottom:8px; margin-top:16px">Kvartersutl&auml;mning av lokalodlade gr&ouml;nsaker</h4>

<p style="margin-bottom:11px">Delm&aring;l ett och tv&aring; har g&aring;tt hand i hand. I ett pilotcase har sm&aring;skaliga producenter av gr&ouml;nsaker och konsumenter f&aring;tt testa en ny aff&auml;rsmodell. Uppl&auml;gget gick ut p&aring; att producenterna levererade best&auml;llningar till tv&aring; centralt bel&auml;gna utl&auml;mningsplatser vid Musikens hus i Majorna och Lilla &Auml;ngg&aring;rden, Linn&eacute;staden d&auml;r testkonsumenterna sedan kunde h&auml;mta f&auml;rdiga gr&ouml;nsakskassar.</p>

<p>&ndash; F&ouml;r oss som varit en hubb f&ouml;r gr&ouml;na initiativ har projektet varit en viktig pusselbit. Vi ser med gl&auml;dje p&aring; det stora intresset och hoppas att det kan v&auml;xa och skalas upp att &auml;ven kunna f&ouml;rmedla kontakt och trygga leveranser &auml;ven till restauranger. Jag hoppas ocks&aring; att projektets utfall kommer visa&nbsp;att det genom aff&auml;rsmodellen g&aring;r att kapa mellanleden och bli en positiv&nbsp;relation och ekonomi f&ouml;r de lokala odlarna och konsumenterna, s&auml;ger Erik Ridderstolpe, Musikens hus.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Totalt har 175 testkonsumenter och 4 producenter ing&aring;tt i testet. Gr&ouml;nsaksodlaren Nina W&auml;ngberg som driver odlingen Jordad Hand p&aring; g&aring;rden Norg&aring;rden i Skogome &auml;r en av gr&ouml;nsaksproducenterna som deltagit. P&aring; g&aring;rden odlas gr&ouml;nsaker med omsorg f&ouml;r natur och jord i ett sm&aring;skaligt, h&ouml;gintensivt system vilket inneb&auml;r st&ouml;rre sk&ouml;rd p&aring; liten yta med minimal milj&ouml;p&aring;verkan.</p>

<p>&ndash; Jag har l&auml;mnat ut kassar till totalt 23 konsumenter. Projektet gav mig skjutsen jag beh&ouml;vde f&ouml;r att g&aring; fr&aring;n en f&ouml;rs&auml;ljningsmodell som jag k&auml;nde saknade utvecklingspotential till en annan (andelsjordbruk) som &auml;r mer l&aring;ngsiktig och ekonomiskt gynnsam. Jag &auml;r glad f&ouml;r initiativet och det visar att G&ouml;teborg &auml;r m&aring;n om att &ouml;ka m&ouml;jligheten f&ouml;r sm&aring;skaliga matproducenter att lyckas med sin verksamhet&rdquo;, s&auml;ger Nina W&auml;ngberg.</p>

<p>I b&ouml;rjan p&aring; n&auml;sta &aring;r planerar man f&ouml;r ytterligare en utl&auml;mningsplats i &Ouml;stra G&ouml;teborg vid Kulturhuset K&aring;ken.</p>

<p>&ndash; Det kommer &ouml;ppna upp f&ouml;r fler inv&aring;nare att testa p&aring; andelsjordbruk och ta del av lokalproducerad mat i st&ouml;rre utstr&auml;ckning. En omst&auml;llning som &auml;r n&ouml;dv&auml;ndig f&ouml;r en h&aring;llbar framtid, s&auml;ger Karin Ingelhag.</p>

<h4 style="margin-bottom:8px; margin-top:16px">Multifunktionellt v&auml;xthus</h4>

<p>Regeringen har beslutat om en <a href="https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi… strategi</a> f&ouml;r cirkul&auml;r ekonomi d&auml;r livsmedel pekas ut som ett av de sex viktiga omr&aring;den. Att st&auml;rka det lokala samh&auml;llet blir allt betydelsefullare i takt med samh&auml;llets snabba f&ouml;r&auml;ndringar. F&ouml;r att kunna bygga verkligt h&aring;llbara st&auml;der, m&aring;ste vi ha en h&aring;llbar matproduktion.</p>

<p>Sex v&auml;xthuskoncept f&ouml;r ett h&aring;llbart cirkul&auml;rt livsmedelssystem har arbetats fram som ett led att st&ouml;dja stadens omst&auml;llning. De sex koncepten har utforskats under tre teman:</p>

<ul>
<li>Kunskap, med fokus p&aring; utbildning och utveckling av gr&ouml;na n&auml;ringar</li>
<li>Socialt, med fokus p&aring; m&ouml;tesplats och tillsammansodling</li>
<li>Matproduktion, med fokus p&aring; s&aring;v&auml;l sm&aring;- som storskalig odling</li>
</ul>

<p>De olika v&auml;xthuskoncepten bygger p&aring; att datacenters, eller annan restv&auml;rmek&auml;lla, v&auml;rmer v&auml;xthusen och m&ouml;jligg&ouml;r att gr&ouml;nsaker kan produceras &aring;ret om. En prototyp d&auml;r ett v&auml;xthus v&auml;rms av ett datacenter i G&ouml;teborg planeras st&aring; klart under 2023. D&auml;r kommer aff&auml;rsmodeller och olika tekniker f&ouml;r odling att testas. En odlingsform som kommer testas &auml;r s&aring; kallad vertikalodling som &auml;r yteffektiv och ger d&auml;rmed en &ouml;kad avkastning.</p>

<p>&ndash; Jag ser fram emot att vi snart f&aring;r se prototypen bli verklighet. En stor del av v&aring;r klimatp&aring;verkan kommer ifr&aring;n den mat vi &auml;ter. Att dra nytta av restv&auml;rme som har ett l&aring;gt energiinneh&aring;ll f&ouml;r att &ouml;ka stadens lokalproducerade mat &auml;r b&aring;de h&aring;llbart och r&auml;tt steg mot framtiden f&ouml;r staden, s&auml;ger Magnus Hartmann, aff&auml;rsutvecklare p&aring; G&ouml;teborgs Energi&rdquo;.</p>

<p>G&ouml;teborg jobbar alltmer mot en cirkul&auml;r ekonomi enligt stadens milj&ouml;- och klimatstrategiska program tillsammans med n&auml;ringsliv, akademi och civilsamh&auml;llet f&ouml;r att minska G&ouml;teborgs klimatavtryck. Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och p&aring;g&aring;tt under 2021 &ndash; 2022.</p>

<p style="margin-bottom:11px"><strong>Projektledare:</strong><br>
Business Region G&ouml;teborg</p>

<p><strong>&Ouml;vriga projektdeltagare:</strong></p>

<ul>
<li>Exploateringsf&ouml;rvaltingen G&ouml;teborgs Stad</li>
<li>Demokrati och medborgarservice G&ouml;teborgs stad</li>
<li>G&ouml;teborg Energi</li>
<li>Higab</li>
<li>V&auml;stra G&ouml;talandsregionen, F&ouml;rvaltningen f&ouml;r kulturutveckling</li>
</ul>

<p></p>

Kalender

We regularly offer knowledge-raising and inspiring seminars and workshops where you get the opportunity to develop as an entrepreneur. Take the chance to learn something new, keep an eye on our calendar.

Se alla envemang
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/BC_Yesbox/SKV-Starta-aktiebolag_EventBanner-BRG-Business-Center.jpg

Starta och driva aktiebolag (AB)

Online via Teams
14 februari, 13:00
Business Region Göteborg
Circula® workshop hero image

Circula® workshop i Göteborg

Yesbox
23 februari, 13:00
Foto: Business Region Göteborg

Företag365 - Start 16 mars

YESBOX
16 mars, 09:00
Business Region Göteborg
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/hllbarhetshjulet/Stenar_1.JPG

Hållbarhetshjulet - Öka affärsnyttan och arbeta mer hållbart

Business Region Göteborg
22 mars, 09:00
Visa cookie-information