Små och växande företag i fokus för stadens politiker

Politikerdebatt om företagande på Yesbox inför valet

Hur ska Göteborg få det bästa klimatet för företagande och entreprenörskap? Den frågan debatterade politiker från i stort sett samtliga av stadens partier vid en livesänd debatt på entreprenörsarenan Yesbox.

Vi spelade in debatten, se den här!

– Småföretagen står idag för 50 procent av värdeskapandet i Göteborg, 50 procent av omsättningen och trenden är ökande, sa Andreas Göthberg från Business Region Göteborg som ledde debatten.

Han nämnde också att de mindre företagen spelar allt större roll även för de stora företagen, eftersom mycket av innovationsarbetet flyttar ut till dem.

– Därför är det här en extremt viktig fråga för framtiden.

Mötesplatser viktiga för utveckling

Debatten inleddes med att lokalpolitikerna fick ge sin syn på vilka åtgärder som behövs för att förbättra företagsklimatet i Göteborg. Flera av politikerna nämnde mötesplatser mellan beslutsfattare och entreprenörer som en av de viktigaste plattformarna för att fånga upp de viktigaste utmaningarna för företagen.

På plats på Yesbox i Gamlestaden var Kalle Bäck (KD), Axel Darvik (L), Håkan Eriksson (V), Axel Josefsson (M), AnnaSara Perslow (C), Karin Pleijel (MP), Timothy Treville (SD) och Gunilla Carlsson (S).

– Göteborg är en hamnstad, en kunskapsstad, en evenemangsstad och mycket mer. För oss är det viktigt att se de olika delarna av företagsverksamhet i staden, där de stora företagen också gör det möjligt för små företag att växa och känna att de har en plats, sa Gunilla Carlsson och lyfte fram vikten av att knyta ihop näringslivet, politiken och även akademin.

Enklare regler och mer stöd och rådgivning önskas

Stundtals hettade diskussionen till mellan blocken, inte minst i frågor som trygghet, kompetensförsörjning och kring vilka som lyfter fram företagsfrågor i sina partiprogram överhuvudtaget.

Liberalernas Axel Darvik tryckte bland annat på hur företagsklimatet i Göteborg sjunkit under lång tid, även om det vänt de senaste åren.

– För att skapa en kulturresa behöver vi se till att de höga cheferna och politikerna har rätt attityd, sedan behöver det sippra ner, sa Axel Darvik.

Flera av de andra i panelen efterlyste också mindre administration och enklare regler för företag.

Publiken fick också chans att ställa frågor. Därifrån efterfrågades bland annat konkreta löften om att satsa ytterligare på företagsfrämjande stöd och rådgivning.

– Det blir en spännande 11 september, avslutade moderatorn Andreas Göthberg.

 

Debatten arrangerades av Business Region Göteborg. Yesbox är Göteborgs mötesplats för entreprenörer, där 16 olika organisationer samlat kunskap och stöd som behövs för att starta, driva och utveckla företag och innovation.