"Kooperativ var självklart för oss"

digidem lab

Hur ska de med minst makt kunna medbestämma i utvecklingen mot ett bättre samhälle? Göteborgsbaserade kooperativet Digidem Lab startade företag tillsammans för att ta fram nya lösningar för demokratisk påverkan.

– Vi har medvetet valt att vara ett kooperativ för vi tror på formen, eftersom vi själva jobbar med deltagande och demokrati, säger Sanna Ghotbi på Digidem Lab.

Digidem Lab utvecklar verktyg och metoder för framtidens deltagande demokrati och för att särskilt nå underrepresenterade grupper. De arbetar inom områden som social hållbarhet, mänskliga rättigheter och med att skapa mötesplatser för grupper som står långt ifrån beslutsfattandet. Bland deras kunder finns EU-kommissionen, New York stad, Göteborgs stad och flera andra svenska kommuner.

– Vi lyfter gärna den kooperativa företagsformen. I vår bransch upplever vi att det finns många strukturella hinder för att man förväntas vara ett aktiebolag och att de inte riktigt förstår vår form. Vi vill jobba för att det ska bli mer normaliserat, säger Sanna Ghotbi.

Ordet kooperation kommer från det latinska uttrycket för “arbeta tillsammans”, eller samverka. Och det är precis vad man gör inom kooperation – både i kooperativa företag och sinsemellan kooperativa företag handlar det om att förverkliga idéer tillsammans. 

Nyfiken på att starta kooperativ? Boka en kostnadsfri rådgivning med Coompanion!