Tre glada personer i möte

Bli en YESBOX-organisation

Yesboxs organisationssamarbete är formaliserat genom medlemskap i Go Business – samverkan för entreprenörskap i Göteborg Ekonomisk förening. Föreningen har till ändamål att främja och ge fler möjligheter att utveckla företagande, innovationer och annat entreprenörskap för en hållbar utveckling i Göteborgsregionen. 

Har du samma passion som oss? 

Det är genom samarbete som vi kan främja utvecklingen av hållbart entreprenörskap. Vi vill möjliggöra för fler organisationer, som verkar för hållbart entreprenörskap som accelerator för co-creation, innovation och nya samhällsvärden, att bli en del av oss. 

Är du en idéburen eller offentlig verksamhet som vill bidra med entreprenörs- och innovationsfrämjande aktiviteter på Yesbox samt till utvecklingen av föreningen Go Business? Eller är du en idéburen eller offentlig verksamhet som vill samarbeta med oss utan att bli medlem i Go Business så kanske ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan vara aktuellt? Då är du välkommen att kontakta vår styrelse Go Business. Intresseanmälan eller ansökan görs skriftligen genom att skicka ett mail med en motivering och en text som beskriver verksamheten till linda.hogbacka@businessregion.se.

Yesbox logotyp på glasdörr

Underlag ansökan

  • affärsmodell/affärsplan  

  • verksamhetsberättelse/årsberättelse  

  • stadgar  

  • årsmötesprotokoll  

  • firmatecknare  

Rosa neonskylt Yes

Hållbart entreprenörskap

  • Gemensamma arenor för idégenerering, innovationslabb, collaboration och co-creation 

  • Gemensamt samarbete som kunskapspartners 

  • Gemensamt samarbete i projekt 

  • Gemensam kravställare till andra intressenter 

  • Samarbete genom att ni upplåter testarenor och testbäddar 

Kontakta Yesbox verksamhetsledare Linda Högbacka på linda.hogbacka@businessregion.se