Yesbox nystartare - Xpeditionen leverar mode på nytt sätt
14 december 2017

Göteborgsregionen behöver fler nystartare

Satsningen på nyföretagande och entreprenörskap är enormt viktig och är en av Göteborgsregionens mest angelägna när det gäller att bygga ett livskraftigt näringsliv för framtiden. Därför är Yesbox – Home of entrepreneurs en oumbärlig del i satsningen för att fler ska ta steget och starta eget.

Under 2016 startades det drygt 7 700 företag i Göteborgsregionen. Jämfört med 2015 motsvarar detta en marginell ökning på 0,4 procent. Att antal nystartade företag ökar med lite drygt 30 stycken är ju bättre än om det varit en minskning, men det behövs mer för att säkra framtidens behov av små och medelstora företag.

Transportsektorn växte starkast
När man tittar på siffrorna Nystartade företag per bransch i Göteborgsregionen var det inom transportsektorn som den största procentuella uppgången av nystartade företag fanns.

"Inom sektorn ”transport” var antalet nystartade företag starkast (+66,9%), följt av ”programmering och informationstjänster” (+14,0%) och ”arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt forskning” (+12,5%)."
Peter Warda, analytiker Business Region Göteborg
 

Handelssektorn fortfarande  populärast bland nystartade företag
De allra flesta nya företag startas som brukligt inom ”handel” i Göteborgsregionen, så har det varit historiskt. Under 2016 hade handelsbranschen 1 032 nystartade företag, vilket är en minskning gentemot föregående år.

Även inom ”juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet” samt inom ”byggverksamhet” startades det flest nya företag. Tillsammans utgjorde dessa tre branscher strax över en tredjedel av alla nystarter i Göteborgsregionen år 2016.

Nystartsfrekvens i Göteborgsregionens kommuner
Tittar man på nystartsfrekvensen per kommun i Göteborgsregionen har Kungsbacka högst nystartsfrekvens. Under 2016 startades det drygt 14 företag per 1 000 invånare i åldern 16-64 i Kungsbacka, vilket ändå är en minskning jämfört med 2015. Starkast utveckling i nystartsfrekvensen mellan 2015 och 2016 har Öckerö.

Alla dessa siffror visar på att Göteborgsregionen som sådan har en svag ökning i antalet nystartade företag och siffrorna behöver bättras på för att säkerställa fler hållbara små- och medelstora företag inför framtiden.

"Ett högt nyföretagande skapar förutsättningar för fler att komma i sysselsättning och bidra till en stark region. Forskning visar att det idag är tillväxt i små och nya företag som utgör den enskilt viktigaste källan till jobbtillväxt i e,kmonomin. De snabbväxande företagen står för en stor del av sysselsättningsökning och tillväxt i förädlingsvärdet."
Susanne Robertsson, gruppchef Nyföretagande & Entreprenörskap, Business Region Göteborg
 

Så får vi fler att starta företag
Hur ska man då få fler att ta steget till att starta företag? Och hur ska de nystartade företagens överlevnadsgrad öka? Ett försök görs nu genom att samla de aktörer som utgör det sk främjandesystemet för entreprenörer och nyföretagare under ett tak. Med stadens satsning på Yesbox – Home of entrepreneurs i Gamlestaden har det skapats en levande mötesplats där framtidens entreprenörer utifrån sitt personliga behov kan få rådgivning och utveckling för sina idéer och företag av regionens samlade krafter på en och samma adress. 

Yesbox - starta företag-dagen lockar hundratals besökare
I Yesbox får nyföretagare möjlighet att ta nästa steg  
 

"Yesbox levererar ett smörgåsbord av kompetens. Den fysiska platsen skapar en tillgänglighet som gör att man som nyföretagare direkt kan få den hjälp man söker. Många gånger söker man information på nätet men man har svårt att hitta rätt, det är svårt att skilja begreppen åt. Då vill man gärna träffa kompetenta människor som kan förklara så att man kommer vidare." 
Hamid Fard, rådgivare, Almi

Med samlade krafter från Almi, Business Region Göteborg, Connect, Coompanion, Drivhuset, Framtidsfrön, Göteborgs uppfinnareförening, Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen, Reach for Change, Ung Företagsamhet och Venture Cup finns det nu alla möjligheter för regionens invånare att få den professionella stöttning de behöver för att utveckla sina idéer.
 

Yesbox och Drivhuset coachar Xpeditionen
Drivhuset är affärscoacher för Pontus och Emile som tillsammans startat Xpeditionen - ett digitalt modevaruhus

 

FAKTA
Yesbox – Home of entrepreneurs heter Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer. Hit kan man komma och testa sina tankar och bolla dem med andra, få inspiration och professionell stöttning för att ta nästa steg. Allt samlat under ett tak bara en hållplats från Centralstationen.