Madeleine Johansson om nya elbåtladdningsprojektet: ”Omställningen kan gå fort”

Madeleine Johansson

Ett laddstråk för elbåtar längs hela kusten från Göteborg till norska Kristiansand. Det är syftet med elbåtsladdningsprojektet go:LEIF, ett projekt som efter flera års förarbete fick klartecken från EU strax före jul. – Omställningen kan gå fort, se bara vad som händer inom fordonsbranschen nu. Där har man kommit väldigt långt och där finns mycket kunskap och kompetens att ta del av, säger Madeleine Johansson, projektledare Business Region Göteborg.

Strax före jul kom äntligen beskedet – EU säger ja till projektansökan för det svensk-norska elbåtladdningsprojektet go:LEIF. Projektet ska skapa förutsättningar för att etablera ett laddstråk för elbåtar i fritidsbåtshamnar mellan Göteborg och Strömstad, in i Oslofjorden och vidare söderut på andra sidan Skagerack till norska Kristiansand. Projektets mål är deltagande i den gröna omställningen genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller. Bland annat ska över 400 nya laddpunkter skapas i Lysekil, Arendal i Norge och Grefabs hamnar i Göteborg. Nyheten fick stort genomslag i media.

– Det här ska bli jättespännande! Mot bakgrund av den feedback jag fått från branschen och från våra kommuner och regioner ligger projektet helt rätt i tiden för att utforska de behov och utmaningar som uppstår i samband med det omställningsskifte som nu börjat ske inom båtbranschen. Och omställningen kan gå fort, se bara vad som händer inom fordonsbranschen nu. Där har man kommit väldigt långt och där finns mycket kunskap och kompetens att ta del av, säger Madeleine Johansson, projektledare Business Region Göteborg.

Allt började 2018

Allt började hösten 2018 då Business Region Göteborg hade samtal med två företag som efterlyste en flytande båtmässa för elbåtar i regionen och ville ha hjälp med kontakter. Resultatet blev ett halvdagsevent under Båtmässan 2019 med temat hållbart båtliv. Sedan följde ett par år av sonderande möten med företag och tänkbara projektpartners. Under Båtmässan 2020 föddes så idéen om projektet parallellt med att vi på Business Region Göteborg fick uppdraget att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030, ELUP, och där vi försökte få med fritidsbåtshamnars laddinfrastruktur i handlingsplanen.

Handlingsplanen för elektrifieringsuppdraget

– Vi förde diskussioner med GREFAB, sedan togs kontakt med Norge som visade intresse att göra något tillsammans med Göteborg. Därefter hade vi kontakt med EU-sekretariat för att säkerställa att innehållet skulle räcka för en EU-ansökan under 2022. Det senaste halvåret har vi arbetat tätt med de parter som kommer driva olika delar i projektet – Innovatum, GR, Fyrbodal och Agder fylkeskommune, som genom sina nätverk haft dialog med kommuner och hamnar för att öka kunskapen men även hämta inspel kring behov och utmaningar. På norsk sida deltar även Arendals kommune, föreningen Lydløs samt Universitetet i Sørøst-Norge som tar med kunskap och kompetens från den norska utvecklingen, säger Madeleine Johansson.

Totalt består projektet av åtta svenska och fyra norska parter. Business Region Göteborg kommer att arbeta med de delar som ingår i handlingsplanen för elektrifieringsuppdraget.

– Det handlar inte bara om att skapa laddpunkter för elbåtar. Syftet är även att informera, få upp intresset för ny teknik och se vilka möjligheter, behov och utmaningar vi har för att samordna den laddinfrastruktur som behöver komma på plats inom hela transportsystemet. Vi pratar till exempel om kollektivtrafikplatser, färjor, parkeringar, taxi och byggmaskiner. Hur kan vi optimera systemen för bästa möjliga effekt i den takt där behovet växer?

– Det senaste årets spännande etableringar i vår region visar att mycket är på gång, jag tänker främst på Northvolts batterifabrik och Heart Aerospace där Business Region Göteborg varit med och stöttat med kontakter och kunskap. Att vi nu bidrar till att skapa ökade möjligheter till grön omställning på vatten och längs vår kust både stärker och höjer vår egen kunskap att kunna stötta näringslivet i det teknikskifte som just nu sker inom stora delar av transportsystemet.  

Hur förändrar vi beteenden?

Projektstart sker under mars månad 2023 och pågår under tre år. Tanken är även att se på utmaningar som inte direkt kopplar till teknikutvecklingen.

– Vi behöver även titta närmare på hur vi förändrar beteenden och skapar en positiv inställning till omställning. Kommer vi till exempel i framtiden ha möjlighet att skapa fossilfria zoner i skärgården, där vi måste röra oss med större försiktighet för att bevara känsliga områden? Och hur får vi ut fler människor till våra hav och sjöar för att uppleva miljöerna – och samtidigt ta ett större ansvar för hur vi tar hand om det idag och för nästa generation?