Hoppa till huvudinnehåll

Leverantörer till fordonsbranschen i Västra Götaland gör kraftig omställning

17 januari 2023
De kommande åren förväntas världens elektriska fordonsflotta mångdubblas. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste delen av Västra Götalands ekonomi och i kölvattnet av de stora aktörerna har även underleverantörerna fått stöd att ställa om.

<p style="margin-bottom:8pt;margin-top:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">Leverant&ouml;rsklustret i V&auml;stra G&ouml;taland inneh&aring;ller n&auml;stan 400 f&ouml;retag med cirka 42 000 anst&auml;llda (FKG, 2020) och deras f&ouml;ruts&auml;ttningar har de senaste &aring;ren f&ouml;r&auml;ndrats betydligt. De viktigaste drivkrafterna bakom detta &auml;r elektriska fordon, digitalisering och AI samt omst&auml;llning till en mer h&aring;llbar produktion. V&aring;r region &auml;r v&auml;rldsledande i flera av dessa omr&aring;den och fokus ligger p&aring; att st&auml;rka konkurrenskraften &auml;nnu mer.</span><span style="font-family:Times New Roman; font-size:x-small">&nbsp;</span></p>

<p style="margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span>&ndash;&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">Den p&aring;g&aring;ende globala omst&auml;llningen inneb&auml;r ett stort behov av att s&auml;kerst&auml;lla att r&auml;tt kompetenser finns i hela leverant&ouml;rskedjan i framtiden, s&auml;ger Hans Larsson, projektledare p&aring; Business Region G&ouml;teborg. Vi s&aring;g att leverant&ouml;rsf&ouml;retagen som i stor utstr&auml;ckning &auml;r sm&aring; och medelstora f&ouml;retag hade behov av coachning och v&auml;gledning f&ouml;r att svara upp mot framtidens kompetensbehov, d&auml;rf&ouml;r lanserades samverkansprojektet Framrutan.</span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><img alt="En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning" height="346" src="https://mb.cision.com/Public/19267/3698724/946b3fcd23acb94f_800x800ar.j…; width="602"></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span style="font-size:10pt"><em>Hans Larsson, Business Region G&ouml;teborg.</em></span><br>
&nbsp;</p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">Utvecklingen inom fordonsbranschen accelererar vilket inneb&auml;r att kompetensutveckling &auml;r avg&ouml;rande f&ouml;r fortsatt framg&aring;ng. Leverant&ouml;rer beh&ouml;ver d&auml;rf&ouml;r anpassa sin verksamhet och fortsatt arbeta med kompetensfr&aring;gor p&aring; s&aring;v&auml;l strategisk som operativ niv&aring;.</span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><strong>Framrutan st&auml;rker f&ouml;retagens och regionens konkurrenskraft</strong></span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">Syftet med Framrutan var att regionens leverant&ouml;rer skulle st&auml;rka och &ouml;ka sin, och d&auml;rmed regionens, konkurrenskraft i fordonsbranschens kraftiga omst&auml;llning. Enligt analysf&ouml;retaget BloombergNEF r&auml;knar man globalt med att antalet elektriska personbilar p&aring; v&auml;garna g&aring;r fr&aring;n dagens 20 miljoner till 77 miljoner redan &aring;r 2025. Tyngre fordon s&aring; som bussar och lastbilar v&auml;ntas &ouml;ka i antal fr&aring;n 1,3 miljoner till n&auml;stan 6 miljoner under samma period.</span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span>&ndash;&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">Hur man &auml;n v&auml;nder och vrider p&aring; den omst&auml;llning vi befinner oss i s&aring; kokas det ner till tv&aring; nyckelfaktorer - nya aff&auml;rsmodeller och ny kompetens. Det &auml;r de tv&aring; man beh&ouml;ver fokusera p&aring; f&ouml;r fortsatt konkurrenskraft, f&ouml;rklarar Gabriella Virdarson</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"> p&aring; branschorganisationen FKG. De stora f&ouml;retagen har ofta sj&auml;lva resurserna att hantera dessa fr&aring;gor, medan de mindre i m&aring;nga fall beh&ouml;ver en handp&aring;l&auml;ggande st&ouml;ttning. H&auml;r har projektet Framrutan erbjudit en exceptionell m&ouml;jlighet. </span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><img alt="Gabriella Virdarson, FKG" height="402" src="https://mb.cision.com/Public/19267/3698724/b194c9f98fbd5c1a_800x800ar.j…; width="602"></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span style="font-size:10pt"><em>Gabriella Virdarson, FKG.</em></span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><br>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">De 25 f&ouml;retag som deltagit i Framrutan pratar om processen och coachningen som &ouml;gon&ouml;ppnande. De k&auml;nner sig b&auml;ttre rustade inf&ouml;r framtiden och har f&aring;tt &ouml;kad f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r vad deras kunder efterfr&aring;gar och vilka kompetenser de m&aring;ste s&auml;kra upp.</span><span style="display:inline-block; font-family:&quot;Times New Roman&quot;; font-size:7pt; font-stretch:normal; font-variant-east-asian:normal; font-variant-numeric:normal; text-indent:-18pt; width:14.63pt">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span>&ndash;&nbsp;</span><span style="font-size:11pt; text-indent:-18pt">Det finns m&aring;nga storskaliga exempel p&aring; initiativ i V&auml;stsverige d&auml;r bland annat Volvobolagen satt tuffa m&aring;l f&ouml;r sin elektrifiering de n&auml;rmsta &aring;ren, Northvolt och Volvo Cars bygger och utvecklar batterifabrik, Einride testk&ouml;r autonoma fordon f&ouml;r transporter och Heart Aerospace r&auml;knar med att leverera sina f&ouml;rsta elektriska flygplan &aring;r 2028, f&ouml;rklarar Hans Larsson. V&aring;r region &auml;r v&auml;rldsledande p&aring; m&aring;nga omr&aring;den men det g&auml;ller hela tiden att forts&auml;tta vilja skapa nytt och b&auml;ttre.</span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span>&ndash;&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">F&ouml;r att regionen ska forts&auml;tta att blomstra beh&ouml;ver alla f&ouml;retag h&aring;lla en konkurrenskraftig niv&aring;, fyller Gabriella </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12pt">Virdarson</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"> fr&aring;n FKG i. Det &auml;r nu det sker och m&aring;nga av de f&ouml;retag vi pratar med vill utvecklas och ser detta som en stor och h&auml;rlig utmaning. Man beh&ouml;ver bara lite hj&auml;lp med hur man ska b&ouml;rja. </span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">&nbsp;</span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span><span style="background-color:#ffffff; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">Framrutan &auml;r en del av&nbsp;</span><a href="https://kompetensrad.goteborgsregionen.se/goteborgsregionens-kompetensn…; style="text-decoration:none" target="_blank"><span style="background-color:#ffffff; color:#366d6a; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><u>G&ouml;teborgsregionens Kompetensnav</u></span></a>&nbsp;<span style="background-color:#ffffff; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">och finansieras av&nbsp;</span><span style="background-color:#ffffff; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">V&auml;stra G&ouml;talandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region G&ouml;teborg. Projektet leds av&nbsp;</span><span style="background-color:#ffffff; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">Business Region G&ouml;teborg i samverkan med&nbsp;</span><span style="background-color:#ffffff; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">G&ouml;teborgs Tekniska College, IDC</span><span style="background-color:#ffffff; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">West Sweden AB, IUC Sjuh&auml;rad, IUC V&auml;st och FKG &ndash; Fordonskomponentgruppen.&nbsp;</span><a href="https://www.businessregiongoteborg.se/foretagande/foretagande/kompetens…; style="text-decoration:none"><span style="color:#0563c1; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><u>L&auml;s mer om Framrutan</u></span></a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">.</span></span></p>

<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><img alt="En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning" height="182" src="https://mb.cision.com/Public/19267/3698724/b93b8dc540a70227_800x800ar.j…; width="602"></p>

<p style="margin-bottom:8pt; margin-top:0pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt">Ta del av BloombergNEF:s ber&auml;kningar om </span><a href="https://bnef.turtl.co/story/evo-2022/page/1?teaser=yes&quot; style="text-decoration:none"><span style="color:#0563c1; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:11pt"><u>fordonsbranschens framtida utveckling</u></span></a></p>

Kalender

We regularly offer knowledge-raising and inspiring seminars and workshops where you get the opportunity to develop as an entrepreneur. Take the chance to learn something new, keep an eye on our calendar.

Se alla envemang
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/BC_Yesbox/SKV-Starta-aktiebolag_EventBanner-BRG-Business-Center.jpg

Starta och driva aktiebolag (AB)

Online via Teams
14 februari, 13:00
Business Region Göteborg
Circula® workshop hero image

Circula® workshop i Göteborg

Yesbox
23 februari, 13:00
Foto: Business Region Göteborg

Företag365 - Start 16 mars

YESBOX
16 mars, 09:00
Business Region Göteborg
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/hllbarhetshjulet/Stenar_1.JPG

Hållbarhetshjulet - Öka affärsnyttan och arbeta mer hållbart

Business Region Göteborg
22 mars, 09:00
Visa cookie-information