Göteborgsregionens företagsklimat måste stärkas ytterligare

Lilla Edet och Mölndal får ett toppbetyg från sina företagare, och Ale klättrar mest i regionen. Det framgår av årets Insiktsmätning. För tredje året i rad får kommunerna i Göteborgsregionen ett högt snittbetyg för sitt företagsklimat. Göteborg Stad får samtidigt sämre betyg än både Stockholm och Malmö.

I den senaste mätningen av den kommunala servicen till företagen når Göteborgs Stad och Göteborgsregionen ett totalt NKI (nöjd kund-index) på 71, precis som i fjol. Det anses vara ett högt betyg enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR – då krävs ett NKI på minst 70.

Jämfört med toppåret 2020 är det ett steg ner för region som helhet, men ändå näst bäst sedan mätningarna på nationell nivå startade 2012. Nio av 13 kommuner förbättrar sitt NKI-resultat jämfört med ifjol.

– Jag är glad att företagarna i Göteborgsregionen fortsätter ge höga betyg på den kommunala servicen, särskilt för det bemötande de får. Men i Göteborgs Stad behöver vi stärka vårt fokus på att ge god service. Vårt mål är att ha bäst företagsklimat bland storstadskommunerna enligt Insikt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Effektiviteten måste bli bättre

Så blev det inte i år – det blev en tredje plats. Stockholm studsade upp till ett NKI på 76, och Malmö nådde 73. Snittet för alla kommuner i Sverige landade mitt emellan, på sin högsta nivå hittills.

– Det vi behöver prioritera i Göteborgs Stad det kommande året är effektiviteten, som varken vi eller företagen är nöjda med. Serveringstillstånden tog exempelvis längre tid under 2022, på grund av bemanningsproblem. Vi förväntar oss även att den nya stadsutvecklingsorganisationen ska bidra till ökad effektivitet, inom till exempel bygglovshanteringen, säger Patrik Andersson.

– Dialogen med företagen behöver också förenklas. Kommunikationen måste bli rakare och tydligare.

Bäst betyg gav företagarna i Lilla Edet och Mölndal, där NKI för den kommunala servicen når 80-strecket vilket räknas som mycket högt. Mölndals stad tillhör den kvartett bland Sveriges större kommuner som får allra högst NKI, tillsammans med Järfälla, Haninge och Östersund. Lilla Edet får ett NKI på hela 81 och har därmed förbättrat sig mest under de tio år som mätningar på nationell nivå har genomförts.

Företagsklimatet är centralt för välfärden

– Även Ale har gjort en stark förflyttning i år och det finns mycket att lära av hur de mindre kommunerna jobbar med effektivitet och bemötande, även om förutsättningarna såklart skiljer sig åt mellan stora och små kommuner, säger Pernilla Blom, processledare företagsklimat på Business Region Göteborg.

I mindre kommuner kan feedbacken svänga mellan åren beroende på att antalet företag som svarar på enkäterna är relativt få. Men för Göteborgsregionen som helhet har trenden varit stabilt uppåtgående.

Näringslivet i regionen lägger grunden för vår gemensamma välfärd, och Insiktsmätningen fyller en viktig funktion som verktyg för att ständigt kunna förbättra kommunernas service till företagen.

–  God service är avgörande för ett gott företagsklimat. Glädjande nog har feedbacken som Göteborgs Stad fått hittills under 2023 varit bra, liksom för regionen som helhet. Mycket av utvecklingsarbetet hos stadens förvaltningar börjar falla på plats, och vi ser fram emot att kunna leverera ännu bättre service än tidigare. Det är samtidigt viktigt att företagen fortsätter svarar på enkäterna efter de varit i kontakt med oss så att vi får svart på vitt vad de tycker, säger Pernilla Blom.

Fakta Insikt:

  • Insikt 2022 är den tionde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen.
  • Insikt mäter den kommunala servicen inom sex myndighetsområden – brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.
  • Mätningen omfattar sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
  • Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed stärka företagsklimatet.
  • I den nya mätningen har 2 593 företag i Göteborgsregionen gett sina synpunkter på servicen.

För ytterligare information kontakta:

Pernilla Blom, processledare företagsklimat, Business Region Göteborg

031-367 61 22

pernilla.blom@businessregion.se