Nätverksfrukost - EU-valet
Business region göteborg

Nätverksfrukost - EU-valet

Date and time23 maj 2024, 08:30 - 10:30
CSR Västsverige
Location and addressYesbox - Home of Entrepreneurs,, Väverigatan 4, Hus B13, Göteborg
Aktivitetstyp Nätverksträff
Ger EU:s klimatpolitik företagen konkurrensfördelar eller avindustrialiserar den EU? Välkommen till en debatt om klimatet och näringslivets omställning inför EU-parlamentsvalet!
Anmäl dig här

Klimatfrågan är den fråga som svenskarna lyfter som absolut viktigast inför det stundande valet till Europaparlamentet. EU beskrivs också ofta som en av de mest klimatprogressiva regionerna i världen, och den kommande mandatperioden blir avgörande för om nya viktiga beslut för klimatet ska tas eller om den ambitiösa klimatpolitiken ska bromsas.

Vi låter näringslivet vara i fokus och politikerna kommer att frågas ut av representanter från företagen kring hur näringslivet ska ges rätt förutsättningar för att klara Parisavtalet, hur den cirkulära ekonomin ska främjas och hur vi kan öka på energieffektiviseringen och ställa om byggsektorn. Det är några av de frågor som vi kommer att ställa till politiker inför EU-valet.

Debatten arrangeras av oss på CSR Västsverige och 2050 och leds av Mikael Karlsson, forskare vid Uppsala universitet och vetenskaplig rådgivare på 2050. Kandidater från partierna som ställer upp i EU-valet kommer att vara med i denna spännande valdebatt. Det finns ett begränsat antal platser, så se till att anmäla dig så snart du har möjlighet.