lampa

VERIFIERINGSMEDEL - TILL IDÉER SOM ÄR NYA OCH SOM INNEBÄR EN STÖRRE RISK

tisdag 08 jun 2021
14:00 - 13:00

Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis verifieringsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén.

Vilka riktar sig verifieringsmedeln till?

Verifieringsmedelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé. 

Vad kan verifieringsmedlen användas till?
Det kan exempelvis handla om: 
 
•    Kund och marknad/omvärld
Verifiera kundbehov, Marknadsöversikt, Konkurrent/branschanalys

•    Immateriella tillgångar
Nyhetsgranskning, FTO (Freedom To Operate), Patenterbarhetsbedömning

•    Teknik och design 
Tekniköversikt, initial MVP (Ej att utveckla lösningen)

•    Juridiska och regulatoriska frågor
Genomlysning av exempelvis branschspecifika krav

•    Hållbarhet
Genomlysning av kritiska hållbarhetsfaktorer


Vill du veta mer? 

Kontakta Heléne Öhrvall, telefon 070-579 79 25 eller läs mer här 

information och registrering
Datum
tisdag 08 jun 2021 - fredag 27 aug 2021
14:00 - 13:00
Plats
Digitalt
Kategori
Event type
Övrigt
Arrangör
Organiser
Almi Väst