Starta företag-dagen

Starta företag-dagen

City
Göteborg
torsdag 17 okt 2019
09:00 - 16:00

På Starta företag-dagen får du överblick över vilka myndigheter som gör vad på din väg till ett eget företag. Dessutom finns många organisationer som erbjuder stöd och hjälp vid företagsstart på plats.

På Starta företag-dagen får du heltäckande information över vilka myndigheter som gör vad på din väg till ett eget företag. Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, Tillväxtverket, Skatteverket och Tullverket.

Dessutom kan du prata med många organisationer som erbjuder rådgivning, kurser och utbildningar för nyföretagare.


Så här funkar det

Registrering mellan kl. 08.30 - 09.00

Därefter består dagen av föreläsningar om:
•    Affärsplan & budget
•    Registrering av ditt företag
•    Skatter och moms
•    Regler vid sjukdom och föräldraledighet
•    Handel med andra länder
•    Skydd av varumärke, patent och design
•    Rekrytering av personal

 

Deltagande på Starta företag-dagen är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika under för- och eftermiddagen. Lunchpaus en timma, lunch ingår ej.

Tänk på att ta med penna och anteckningsblock.

Välkommen!

information och registrering
Datum
torsdag 17 okt 2019
09:00 - 16:00
Plats
Yesbox
Address
Gamlestadens Fabriker Hus B13 Gamlestadsvägen 4
City
Göteborg
Kategori
Event type
Utställning/event
Logo wall

Titel
PARTNERS

Arbetsförmedlingen
Beskrivning
Vi är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering.
Bolagsverket
Beskrivning
Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.
Försäkringskassan
Beskrivning
Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.
PRV
Beskrivning
Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.
Tillväxtverket
Beskrivning
Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet. Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Kunskap, nätverk och finansiering är våra viktigaste erbjudanden.
Skatteverket
Beskrivning
Skatteverket bidrar med förutsättningar i vardagen för dig som privatperson och företagare. Det ska vara enkelt att följa regler och förutsägbart vad som gäller. Du ska kunna vara trygg i att det blir rätt både för din egen del och att andra bidrar med det som de ska. Skatteverkets vision är "Tillsammans gör vi samhället möjligt." Viljan att göra rätt för sig innebär ett stort ansvar för oss. Vi på Skatteverket har ett ansvar att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle.
Tullverket
Beskrivning
Tullverket är en av Sveriges uppbördsmyndigheter och har till uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en del i samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa. Ett tullverk med effektiva och moderna arbetsmetoder förenklar det legala och förhindrar det illegala.