räkna

Digitalt seminarium - Räkna på din affär

onsdag 09 dec 2020
14:00 - 16:00

Om ditt företags viktiga ekonomiska samband och nyckeltal

Framgångsrikt företagande bygger till stor del på att förstå marknadens behov och att kunna leverera på detta. För att uppnå långsiktig lönsamhet måste du också förstå utfallet av dina ekonomiska rapporter och följa upp din verksamhet. Det handlar bland annat om att ta fram relevanta nyckeltal för just ditt företag. Vad kommer jag att lära mig?

Seminariet ”Räkna på din affär” ger dig vägledning i hur du planerar och följer upp ekonomin i företaget. Den bidrar till ökad förståelse för ekonomiska begrepp och hur balans- och resultaträkning hänger ihop. Vad som är viktigt att tänka på vid t ex prissättning. Exempel på begrepp som vi går igenom är: budget, kapitalbindning/kassaflöde, resultat- och olika nyckeltal.

Efter seminariet har du fått ökad förståelse för att göra din egen budget och hur du ska komma fram till företagets kapitalbehov. Du vet vad du behöver tänka på när du ska prissätta din produkt/tjänst och du känner till på vilka sätt du kan finansiera din tillväxt.

OBS: länk sänds via mail dagen före.

information och registrering
Datum
onsdag 09 dec 2020
14:00 - 16:00
Plats
Digitalt
Kategori
Event type
Digitalt seminarium
Arrangör
Organiser
Almi Väst