Företagsakuten

Företagsakuten

Det finns hjälp att få för företagare i Göteborgsregionen som behöver ekonomisk hjälp. Företagsakuten hjälper dig – snabbt, kostnadsfritt och självklart under sekretess.
 

Upptäck varningssignalerna

• Har du ofta problem att få ekonomin att gå ihop?
• Har du svårt att betala dina leverantörer, skatter och avgifter i tid?
• Minskar omsättningen och resultatet?
• Börjar din största kund få problem?
• Riskerar du att få betalningsanmärkningar?
• Är dina kostnader för stora i relation till intäkterna?
• Har du svårt att få krediter/lån/checkkredit?

Företagsakuten
Snabb kostnadsfri ekonomisk rådgivning

Företagsakuten erbjuder inte lån eller bidrag.
Däremot erbjuder vår företagsakut dig:
• Upp till fem timmars kostnadsfri företagsrådgivning
• Handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för att få ordning på problemen i ditt företag.
• Självklart har vi tystnadsplikt och sekretess.
• Vårt mål är samma som ditt: att förhindra en konkurs och se till att dina medarbetare kan arbeta kvar hos dig.
 

Detta händer när du kontaktar oss

1. Vi träffas, går igenom din situation och gör en bedömning av läget.
2. Vi ger råd om vad som är mest akut att ta tag i.
3. Vi skapar tillsammans en handlingsplan för hur du går vidare.
4. Vi hjälper dig i kontakter och i förhandlingar med till exempel leverantörer och kreditgivare.
 

Vi finns till för dig som:

• Har, eller riskerar att få, ekonomiska problem i företaget.
• Har upp till 20 anställda.
• Är etablerad i Göteborgsregionen.


Verksamheten drivs av Business Region Göteborg och medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

"Rådgivning räddar nio av tio företag i svårigheter"

Sonja"De flesta företagare jag träffar har dragits med problem en längre tid. Det känns ofta svårt för dem att söka stöd men när de väl gör det blir de oftast hjälpta."  Sonja Kollberg, Företagsakuten
Läs hela artikeln här